Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną

Pamiętajmy, że sfera dystrybucji może stać się dla wielu firm podstawą wypracowania znaczącej przewagi konkurencyjnej. Cechy punktu sprzedaży, podobnie jak cechy produktu, mogą być niewątpliwie źródłem przewagi konkurencyjnej. Element ten jest szczególnie mocno zauważany w systemach dystrybucji wyłącznej. Przewagę konkurencyjną można osiągnąć poprzez kilka czynników.

Miejsce i sposób przeprowadzenia ocen pracowników

Należy rozróżnić proces oceny jako taki i periodyczne rozmowy z każdym pracownikiem. Proces oceny polega na stałym zwracaniu uwagi na zachowania i wyniki pracy wszystkich podwładnych, w celu udzielania im pomocy, pobudzania aktywności i kontrolowania. Wartość oceny zależy od dokładności obserwacji i jakości kontaktów między przełożonym i podwładnymi (spontanicznych dyskusji, notatek służbowych, zebrań, działań związanych ze środowiskiem pracy).

Struktura, strategia i działanie

Umiejętność prowadzenia interesów objawia się na różne sposoby. Ludzie interesu różnią się co do uzdolnień odnoszących się do rozwiązywania trzech wymienionych niżej zagadnień.

MACIERZ OKREŚLAJĄCA PRAWDOPODOBIEŃSTWO SPRZEDAŻY CZ. II

W zaawansowanych zastosowaniach omawianego modelu polom macierzy można przyporządkować prawdopodobieństwo pomnożone przez potencjalną wielkość sprzedaży. Takie postępowanie daje możliwość ilościowego ujęcia planowanej sytuacji, uwzględniającego sprzedaż bądź rozwój działalności gospodarczej.

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Istoty ludzkie zawsze wykazują tendencje do wierzenia, że tempo zmian jest obecnie większe aniżeli było w przeszłości lub będzie w przyszłości. Ta wiara odnosi się do rozwoju techniki, opracowywania nowych wyrobów oraz do znajomości zasad warunkujących osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej i gospodarce zasobami. To banalne i zbyt często powtarzane stwierdzenie jest obecnie w dużo większym stopniu prawdziwe niż było kiedykolwiek w latach osiemdziesiątych, w szczególności w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Sponsoring i mecenat w Polsce

Firma Danuta SA, znany producent makaronu, na swoją działalność sponsorską wydala w 1995 r. około 1 min PLZ. Główne obszary sponsoringu to kultura, sztuka, sport.

Możliwości akcjonariatu

Akcje nie są tylko dodatkiem do wynagrodzenia, jak to jest w przypadku udziału w zysku. Uczą one pracowników posługiwania się papierami wartościowymi i nadają im status posiadaczy kapitału.

Zajęcie konkurencyjnej firmy

Wydaje się, że przejęcie towarzystwa lotniczego US Airlines przez Franka Lorenzo’a nastąpiło w wyniku dążenia do restrukturyzacji przemysłu oraz budowy imperium. W okresach dobrej koniunktury strumień pieniądza w przedsiębiorstwie wykazuje tendencję zwyżkową. W tej sytuacji inwestowanie nadwyżek jest często głównym motywem przejmowania przedsiębiorstwa. Chociaż prawie zawsze występuje możliwość inwestowania w zasadniczą działalność gospodarczą, to uwzględnienie ryzyka lub czas mogą spowodować, że za godne polecenia zostanie…

POJĘCIE, MIEJSCE I PODZIAŁ KADRY MENEDŻERSKIEJ CZ. II

Do niedawna powszechnie tłumaczono angielski termin „manager” jako kierownik. W okresie otwarcia się na gospodarkę rynkową oraz żywszych więzi polskiej gospodarki i nauki z krajami zachodnimi coraz częściej jest używany termin menedżer zamiast kierownik. Można więc przypuszczać, że ma to również związek z upowszechnieniem się j. angielskiego jako języka biznesu, a także z przypisywaniem terminowi menedżer nieco większego, „pełnokrwis- tego” znaczenia . W Polsce kierownik kojarzył się niejednokrotnie z osobą o małej…