Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Aktywność szkoleniowa wewnątrz firm

Funkcjonujące szkoły charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem reprezentowanego poziomu: od renomowanych ośrodków (np. w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu) do takich, które szkołami są tylko z nazwy. Dość typowym ograniczeniem jest słabe wyposażenie tych ośrodków w sprzęt i materiały dydaktyczne . Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: czy popyt na rynku i dość liberalny stosunek władz do tworzenia i funkcjonowania ośrodków doskonalenia wystarczą, by zapewnić pożądane kierunki i sposoby doskonalenia kadry? Wydaje się, że nie. Do problemu tego powrócimy w następnej części pracy.

Aktywność szkoleniowa wewnątrz firm nie jest zbyt duża, i to przeważnie z powodu braku funduszy, a także pasywności dyrekcji. Tam, gdzie jest bardziej światłe kierownictwo i istnieją środki finansowe, nie tylko korzysta się ze szkoleń zewnętrznych, ale i organizuje się w samej firmie kursy i seminaria, a także sesje treningowe. Najczęstszymi ich tematami są: diagnostyka ekonomiczna, marketing, strategia firmy, prywatyzacja, a więc raczej tematyka o charakterze „twardym”. Równie często organizuje się, także w przedsiębiorstwach, kursy języków obcych. W sumie jednak skala podejmowanych przez firmy działań w tym zakresie jest niewystarczająca, zważywszy na istniejące potrzeby. Częściej zdają się dostrzegać to sami pracownicy – chyba jeszcze nigdy tak wiele osób nie szukało szansy własnego rozwoju i zapewnienia sobie wyższego standardu życia, i to z własnej inicjatywy, a nawet na własny koszt.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.