Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Analiza gamy firmy według fazy cyklu życia

Opisane problemy powinny zostać poprzedzone analizą gamy produktów z uwagi na ich wiek oraz fazę cyklu życia. Mówimy bowiem o wieku produktów, czyli o krzywej cyklu życia. Cykl życia produktu rozpoczyna się w momencie wejścia produktu na rynek, a kończy jego wycofaniem z rynku.

Przebieg poszczególnych faz cyklu życia (faza wejścia, wzrostu, dojrzałości i załamania) świadczy zarówno o kondycji rynkowej produktu, jak i o potrzebie określonego marketingowego i finansowego wsparcia. Cykl życia produktu pokazuje nam jednocześnie, czego przedsiębiorstwo może jeszcze oczekiwać ze sprzedaży danego wyrobu. Stąd też ważnym elementem analizy gamy jest jej ocena z punktu widzenia wieku tworzących ją produktów. Gama, tak jak i określona zbiorowość, powinna dążyć do pewnej równowagi „demograficznej”. Niedobrze byłoby, aby składała się wyłącznie z samych osesków lub też z samych starców i emerytów.

Analiza gamy firmy według fazy cyklu życia jest podstawą do oceny zrównoważenia lub niezrównoważenia gamy z uwagi na rozmaity wiek sprzedawanych produktów. Może się bowiem okazać, że firma dysponuje zbyt dużą liczbą produktów znajdujących się w początkowej fazie cyklu życia lub też nadmiarem produktów będących w fazie załamania. Wyniki analizy należy następnie zestawić z udziałem każdej z grup produktów w wypracowaniu obrotu oraz zysku firmy. Wszelki brak równowagi w zakresie rozkładu produktów powinien być przedmiotem szczegółowej analizy, ponieważ ma wpływ na sytuację finansową firmy.

Analiza gamy z uwagi na średni wiek produktów staje się dzisiaj coraz ważniejsza ze względu na generalną tendencję do skracania długości cyklu życia produktów i tym samym szybsze tempo wprowadzania nowości rynkowych. Analiza ma uzasadnienie wówczas, gdy możemy ją odnieść do średniego wieku produktów firm konkurencyjnych. Na przykład japońska firma samochodowa Honda ustala okres handlowego cyklu życia swych nowych modeli na cztery lata.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.