Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Analiza kontekstu powstawania problemu cz. II

Analiza niektórych źródeł danych powinna być przeprowadzana pod kątem oceny:

– 1) wcześniejszych informacji i prognoz odnoszących się do analizowanego projektu – celem tego rodzaju analizy jest odkrycie sposobów oddziaływania na rynek w zakresie np. wielkości sprzedaży, udziałów w rynku, analizy sektora, w jakim funkcjonuje firma i jej konkurenci,

– 2) zachowań kupujących związanych z interesującym nas zagadnieniem,

– 3) zasobów marketingowych i technologicznych firmy dotyczących prowadzenia badań i analiz rynku – określenie wielkości personelu działu marketingu i jego umiejętności w kontekście prowadzenia badań rynku,

– 4) opisu środowiska makroekonomicznego, w jakim funkcjonuje firma – wielkość dochodu narodowego, dochód na osobę, stan oszczędności, zmiany cen, wielkość przeciętnych wydatków gospodarstwa domowego, siłę nabywczą klientów, stan koniunktury, wielkość importu-eksportu itp.,

– 5) analizy prawnego środowiska działania – np. aktualnych przepisów podatkowych, przepisów regulujących ochronę znaków handlowych, zasad wykorzystania informacji handlowych, przepisów celnych i finansowych, polityki instytucji i agend rządowych (normy, tryby wydawania zezwoleń) itp.

Równolegle z analizą danych wtórnych lub też po jej zakończeniu, w celu uzyskania pełnej charakterystyki badanego problemu, należy przeprowadzić serię wywiadów z ekspertami lub osobami, które mogą dopomóc w sformułowaniu marketingowego problemu badaw czego. Zazwyczaj stosuje się w takich sytuacjach wywiad swobodny nieustrukturalizowany, w którym posługujemy się jedynie listą tematów, które chcielibyśmy przekazać w rozmowie z ekspertami. Nie powinno się stosować w takich przypadkach żadnych formalnych kwestionariuszy, które mogłyby znacznie zawęzić wypowiedzi ekspertów podczas przeprowadzanych rozmów. Jeśli jest możliwe zgromadzenie przynajmniej większości z zaproszonych interesujących nas osób w jedno miejsce o określonej porze, można wtedy przeprowadzić wywiad grupowy z zastosowaniem tzw. techniki delfickiej. Oznacza to, że w czasie trwania spotkania eksperci są proszeni o prognozy trendów rynkowych oraz kierunków ewolucji rynku. Wypowiadane opinie („wyrocznie” jak Pytii w Delfach) są następnie analizowane z punktu widzenia menedżera rozwiązującego problem. W wywiadzie grupowym mogą być stosowane również inne techniki rozwiązywania problemów, jak np. burza mózgów, która polega na generowaniu jak największej liczby pomysłów bez przeprowadzenia analizy ich wykonalności, mogących służyć rozwiązaniu danego problemu. Analizę podejmuje się dopiero w następnej fazie. Jeszcze innym rozwiązaniem jest synektyka, polegająca na generowaniu pomysłów opierających się na różnego rodzaju analogiach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.