Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa

W przypadku połączenia (fuzji) lub zakupu (nabycia, kupna, przejęcia) przedsiębiorstwa bądź jego części, diagnoza stanu zasobów ludzkich powinna możliwie najpełniejsza i dogłębna. Wymaga ona analizy podziału zadań, kompetencji pracowników, klimatu społecznego, więzi zawodowych, cech kultury i praktyki kierowania (wynagradzanie, rekrutacja, mobilność zewnętrzna i stosunek do kształcenia).

SPOSOBY POSTRZEGANIA WYNAGRODZENIA CZ. II

Zjawisko kołatania. Płaca jest zwykle postrzegana jako zbyt niska. Z psychologicznego punktu widzenia pracownicy zawsze interesują się „płacą pożądaną”, która jest o ok. 30% wyższa od „płacy otrzymywanej”. Aż do początku lat osiemdziesiątych nikt nie brał pod uwagę tego, że wynagrodzenie może ulec obniżeniu, z wyjątkiem poważnych powikłań w karierze zawodowej. Od tego czasu jest to możliwe, ale oddziaływanie stażu pracy lub nabytych umiejętności sprawia, że należy to do rzadkości chyba, że jest konsekwencją zmiany miejsca…