Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Budowanie zespołów

O.D., zwanej budowaniem zespołów (team building). Celem budowania zespołów jest zwiększenie sprawności funkcjonowania różnych zespołów w organizacji. Oddziaływania odnoszą się z jednej strony do tzw. grup rodzinnych, a więc zespołu, w którego skład wchodzi przełożony i podwładni, z drugiej zaś – do grup specjalistycznych o różnym składzie, powołanych do rozwiązania określonego rodzaju problemów (np. zmiana struktury organizacyjnej). Działania w ramach tej techniki są skierowane na dokonanie diagnozy, realizację zadań, kształtowanie stosunków zespołowych oraz wyjaśnianie procesów organizacyjnych i zespołowych. Technologia budowania zespołów składa się, podobnie jak inne techniki O.D., z dwóch zasadniczych faz: diagnostycznej i interwencyjnej. Diagnoza obejmuje: zorganizowanie zespołu (z uwzględnieniem realizowanych zadań), zespołowe rozwiązanie problemów i podejmowanie decyzji, program spotkań i sesji, podział ról wśród członków oraz zapewnienie informacji na poszczególne posiedzenia zespołu. Na fazę interwencyjną składają się zaś: działania prowadzące do zmiany zadań, norm i wartości, doskonalenie współpracy zespołu i jego zintegrowanie. Następuje to przez wspólne rozwiązywanie problemów, zwłaszcza konfliktów, różne ćwiczenia i szkolenia oraz prezentację modeli zachowań (stylów kierowania). Przedłużeniem tych działań jest normalna realizacja zadań, związana z funkcjonowaniem zespołów w codziennej pracy, przerywana sesjami w celu omówienia wyników współdziałania. W całym procesie istotną rolę odgrywają eksperci, inspirujący określone działania oraz służący pomocą w rozwiązywaniu istniejących problemów. W efekcie omawiana technika ma dopomóc w lepszym zorganizowaniu i współdziałaniu zespołów, czego następstwem jest większa efektywność pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.