Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

CENA CZ. II

Przez wiele lat – mniej więcej do połowy lat siedemdziesiątych – organizacje regularnie rekompensowały wzrost kosztów podwyższaniem cen. Takie postępowanie jest możliwe pod warunkiem, że:

– nacisk ze strony konkurencji jest niewielki,

– popyt przewyższa podaż,

– organizacja ma pozycję prawdziwego monopolisty.

W sytuacji, która zaczęła przeważać począwszy od drugiej połowy lat siedemdziesiątych, powstała konieczność posługiwania się instrumentem cen w sposób dużo bardziej subtelny. Początkowo niektóre przedsiębiorstwa podjęły inicjatywę stosowania ceny jako instrumentu sterowania w procesie realizacji strategii (patrz paragraf zatytułowany elastyczność cenowa popytu).

W odniesieniu do zagadnień strategicznych, cenom zaczęto przypisywać znaczenie dopiero od momentu odkrycia krzywej uczenia się (patrz fragment książki «poświęcony modelom). Z krzywej tej wynika, że koszty jednostkowe zmniejszają się o około dwadzieścia procent za każdym razem, gdy podwaja się produkcja. Na podstawie tej zależności wyciągnięto wiele pochodnych wniosków, odnoszących się do różnych sytuacji. Jednym z przykładów jest teza, że znaczny udział w rynku umożliwia realizację produkcji masowej przy niewielkich kosztach, co z kolei pozwala na zmniejszenie cen. To zaś daje możliwość uzyskania większej zdolności konkurencyjnej.

– a) Koszt stanowią rzeczywiste wydatki przedsiębiorstwa – ponoszone w danej chwili lub w ciągu pewnego okresu – na wyprodukowanie określonego artykułu lub świadczenie danej usługi,

– b) Cena jest zawarowanym wyrzeczeniem, które kupujący musi poczynić, aby nabyć potrzebny artykuł lub usługę. Cena, przemnożona przez liczbę sprzedanych jednostek, musi w długim okresie pokryć koszty i zapewnić zysk z kapitału. Jeżeli cena jest powiązana z wartością wyrobu i wartość ta jest duża, to zysk może być znaczący.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.