Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Czym jest zaangażowanie?

Do tej pory nie udało się wypracować zarówno spójnej i pełnej definicji zaangażowania jak i metodologii jego badania. Badacze – praktycy skupiają się na wynikach empirycznych, takich jak ogólny wskaźnik zaangażowania w organizacji, czy zmienne wyjaśniające poziom zaangażowania. W rezultacie, czytelnik może odnieść wrażenie, że zaangażowanie to po prostu nowa nazwa dla znanych już od lat i przebadanych zagadnień związanych z satysfakcją pracowników.

Każdy z badaczy analizujących zagadnienie proponuje własne podejście do definicji zaangażowania. Jest ono najczęściej definiowane, jako emocjonalne i intelektualne przywiązanie do organizacji oraz jako suma wysiłku, jaki pracownik decyduje się włożyć w realizację swoich obowiązków . W literaturze przedmiotu można odnaleźć próby szczegółowego definiowania zaangażowania wraz z listą czynników wpływających na jego poziom.

Zaangażowania jest określane jako przywiązanie pracowników do organizacji oraz pełnionych przez nich ról . Zaangażowanie przejawia się fizycznym, poznawczym i emocjonalnym przywiązaniem. Niezaangażowany pracownik dystansuje się do swojej roli zawodowej, odcina się od niej fizycznie, poznawczo i emocjonalnie. W tym podejściu zaangażowanie skupia się na psychicznych relacjach pomiędzy pracownikiem a organizacją lub rolą.

W literaturze występują również definicje idące krok dalej. Zaangażowanie bywa określane nie tylko, jako pozytywny stosunek psychiczny. Od zaangażowanego pracownika wymaga się również odpowiedniej uwagi poświęconej własnej roli i absorpcji tej roli. Uwaga pracownika dotyczy chęci poznania oraz czasu poświęcanego na myślenie o własnej roli. Natomiast absorpcja oznacza wewnętrzne przekonanie o znaczeniu własnej roli oraz odnosi się do intensywności koncentracji pracownika na niej .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.