Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Czynniki budowania zaangażowania organizacyjnego

W wyjaśnianiu wpływu POS i kontraktu psychologicznego na postawy pracowników organizacji, jak wspominano, kluczową rolę odgrywa teoria wymiany społecznej oraz norma wzajemności. Coyle-Shapiro i Kessler11 udowodnili wysoką pozytywną korelację pomiędzy postrzeganiem przez pracownika faktu wywiązywania się z kontraktu psychologicznego przez organizację i umocnieniem się postawy związanej z lojalnością i przywiązaniem do organizacji. Robinson i Morrison12 badali czynniki decydujące o wytworzeniu się wśród pracowników zachowań związanych ze wzmacnianiem tożsamości organizacyjnej, również udowadniając pozytywny wpływ wypełniania warunków kontraktu psychologicznego przez organizację na zaangażowaną postawę jej członków. Podobnie Robinson wskazał na wzrost zaufania organizacyjnego uwarunkowany faktem, iż uczestnicy organizacji postrzegają ją jako wywiązującą się z kontraktu psychologicznego. Z drugiej strony udowodniono również negatywne konsekwencje postrzeganego przez pracowników łamania kontraktu psychologicznego, związane z fluktuacją kadr i zaniedbywaniem obowiązków pracowniczych wśród członków organizacji .

Szereg badań udowodnił także pozytywny związek pomiędzy POS i umocnieniem się postawy zaangażowania organizacyjnego pracowników związanej z budowaniem lojalności organizacyjnej, zwiększaniem uczestnictwa w organizacji, utożsamianiem się pracowników z organizacją13 . Niskie POS ma z kolei silny związek z absencją w pracy .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.