Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań

Gwałtowne zmiany zachodzące na rynku, proces globalizacji, indywidualizacja klienta, nasycenie rynków oraz bardzo silna konkurencja sprawiają, że o sukcesie organizacji, czyli uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej decyduje człowiek i kompetencje, które on posiada. To właśnie od zaangażowania pracowników uzależnione jest zidentyfikowanie, a następnie wykorzystanie szans płynących z otoczenia. Wszelkie zaniedbania w tym obszarze skutkują podejmowaniem błędnych decyzji, a zatem niepowodzeniami organizacji. Badania potwierdzają pozytywny wpływ zaangażowania pracowników na wyniki biznesowe, włącznie ze spadkiem retencji, wzrostem produktywności i wydajności pracy, a także poprawą relacji z klientem. Korzyści te są sygnałem dla przedsiębiorców do troski o utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników, co niesie ze sobą konieczność jego pomiaru oraz wyodrębnienia i stymulacji czynników wpływających na zaangażowanie.

W celu zbadania poziomu zaangażowania pracowników oraz czynników determinujących to zaangażowanie, w okresie od grudnia 2008 do czerwca 2009 zespól pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej pod kierownictwem prof. dr hab. Marty Juchnowicz przeprowadził badanie ankietowe

Autorka jest doktorantką w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz konsultantem w firmach doradczych z obszaru HR. W swojej działalności zawodowej i naukowej zajmowała się zagadnieniem zaangażowania pracowników oraz była członkiem zespołu zajmującego się projektem „Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy”, gdzie odpowiadała za realizację badań kwestionariuszowych w przedsiębiorstwach. wśród pracowników firm działających w Polsce. Zaprezentowane wyniki są rezultatem realizacji fragmentu projektu badawczego pt. „Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy”, finansowanego ze środków MNiSW. Diagnoza zaangażowania w organizacji była dokonywana w oparciu o specjalnie w tym celu przygotowaną metodologię pomiaru opartą o wskaźnik zaangażowania pracowników nazwanego Indeksem Zaangażowania Pracowników (IZPO)1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.