Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

DOSKONALENIE KADRY CZ. II

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż doskonalenie kadry jest, wbrew obiegowym opiniom, procesem ważnym i złożonym. Stanowi bowiem istotny czynnik przetrwania i gwarancję przyszłej pozycji firmy. Proces ten powinien być reakcją na zachodzące i antycypowane zmiany w warunkach działania, ale zarazem czynnikiem zmian. Z uwagi na to, iż we współczesnym świecie zmiana jest czymś stałym – proces podnoszenia kwalifikacji musi być procesem permanentnym. Wychodząc z tego założenia, niektóre kraje (np. Francja) obligują wręcz podmioty gospodarcze do wydatkowania określonej puli środków na szkolenie.

Proces doskonalenia jest przedsięwzięciem złożonym również z tego względu, że uczestniczy w nim przeważnie wiele podmiotów i że wykorzystuje się różne formy i metody. Ilustruje to rys. 13.

Złożoność ta wynika także z tego, iż ma się do czynienia przeważnie z ludźmi dorosłymi, o ukształtowanej osobowości, najtrudniej poddającymi się zmianom. Problem polega na tym, iż trzeba powiązać rozwój i doskonalenie kadr z potrzebami i kierunkami rozwoju organizacji.

Z punktu widzenia rozwoju i strategii firmy ważne jest np. zapewnienie odpowiednich proporcji liczebnych zatrudnionej kadry, według kompetencji specjalistycznych (funkcjonalnych) i ogólnych (generał manager), i zachęcenie kierowników do doskonalenia się w tych specjalizacjach. Może to bowiem sprzyjać polityce awansowej i zapewnieniu dobrego funkcjonowania poszczególnych ogniw. Zgodność orientacji obu podmiotów powinno się uwzględnić już w przygotowywanych planach, gdyż jest ona szczególnie trudna do uzyskania w trakcie realizacji. Chodzi tu w szczególności o zaangażowanie pracownika. Dlatego tak ważne jest m.in. powiązanie efektów szkolenia z podsystemem motywacyjnym, informowanie o potrzebach kwalifikacyjnych oraz bezpośrednie zaangażowanie w omawiany proces naczelnego kierownictwa firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.