Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Dywersyfikacja pozioma

Dywersyfikacja pozioma pozwala firmie zwykle osiągnąć szereg korzyści, z których do najważniejszych należą:

– możliwość lepszego wykorzystania posiadanych już przez firmę umiejętności i atutów w obrębie polityki sprzedaży, koszty dystrybucji nowego produktu dla tej samej grupy odbiorców są w tym przypadku znacznie niższe,

– rozwój firmy opiera się na niekwestionowanych atutach firmy, głównie tych ze sfery polityki handlowej,

– stwarzanie firmie możliwości rozłożenia ryzyka,

– nowe produkty mogą rekompensować firmie pewne straty związane z załamaniem obrotów produktów już istniejących.

Menedżer, chcąc wykorzystać tę strategię, musi wiedzieć, czy firma ma stalą grupę lojalnych odbiorców, a jeśli tak, to czy odbiorcy ci byliby zainteresowani nabyciem pewnych nowych produktów lub usług? oraz czy firma jest w stanie zająć się produkcją, dystrybucją lub pośrednictwem w sprzedaży tych nowych produktów i usług dla już posiadanych klientów?

Ostatnią formą strategii dywersyfikacji jest dywersyfikacja o cechach konglomeratu (por. rys. 46). Konglomerat to bardzo mocno zróżnicowana grupa produktów lub usług. Produkty te nie są zwykle ze sobą powiązane ani technologicznie, ani marketingowo. Konglomerat oznacza więc gamę, której produkty bardzo się różnią, wytwarzane są na podstawie odmiennych technologii i kierowane są następnie do bardzo różnych grup odbiorców.

Jest to tzw. strategia „wszystkich azymutów”, co oznacza, że przedsiębiorstwo decyduje się na różnicowanie przedmiotu działalności, które wymaga wejścia w trzy zupełnie nowe obszary. Są to: 1) obszar nowych produktów lub nowych usług, 2) obszar wykorzystywania nowych technologii lub umiejętności technicznych i 3) obszar związany z wyzwaniami marketingowymi, czyli obsługa nowej grupy odbiorców. To wejście na „teren dziewiczy” dla firmy niesie za sobą szereg wyzwań. Firma może rozwiązać je w sposób twórczy, gdyż nie zawsze musi być bezpośrednim wykonawcą produktu (por. dalej strategię integracji).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.