Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

DZIAŁANIA LOGISTYCZNE I ADMINISTRACYJNE

Rejestracja uczestników i logistyka. Kierowanie procesem kształcenia wymaga zwykle prowadzenia zinfor- matyzowanych kart uczestników według:

– kategorii zawodowych i części firmy, w których pracują:

– rodzaju przedsięwzięć szkoleniowych i celów kształcenia:

– organizacji prowadzących kształcenie na zlecenie firmy.

Karty te powinny umożliwić rejestrowanie informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza dotyczących bilansu społecznego lub dokumentacji udziału przedsiębiorstwa w finansowaniu kształcenia. Informacje te dają również możliwość kontroli kosztów i stanowią podstawę opracowania i realizacji planów operacyjnych (w tym kosztów korespondencji, przygotowania i rezerwacji sal itd.) oraz oceny procesu kształcenia.

Im liczniejsze są przedsięwzięcia szkoleniowe, tym bardziej złożone stają się problemy dotyczące logistyki (sale, transport, wyposażenie, pomoce dydaktyczne itd.). Niektóre duże przedsiębiorstwa dysponują lokalami specjalnie dostosowanymi do potrzeb kształcenia, a w razie potrzeby oferują również zakwaterowanie i utrzymanie uczestników. Analiza kosztów. Koszty w procesie kształcenia dzielą się na następujące duże grupy:

– Związane z uczestnikami kształcenia: chodzi tu o płace wraz z obciążeniami, które są wypłacane pracownikom w czasie procesu kształcenia.

– Związane z przygotowaniem i realizacją kształcenia: obejmują one między innymi wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, przygotowanie programów i planów kształcenia oraz kontrolę i ocenę ich realizacji, a także koszty administracyjne kształcenia.

– Związane z wydatkami materialnymi, a także utrzymaniem i amortyzacją wyposażenia trwałego.

– Związane z bieżącym funkcjonowaniem: transport, wyżywienie, wynajem lokali, ubezpieczenia, koszty telefonów i korespondencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.