Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Działania związane z tworzeniem wartości cz. II

Działania wspomagające są pokazane w czterech górnych rzędach większego z dwu rysunków wyżej przedstawionych. Są to:

– 1. Struktura przedsiębiorstwa, która obejmuje duży zestaw działań, włączając zarządzanie, planowanie, gospodarkę finansową, rachunkowość, poradnictwo prawne, stosunki z sektorem państwowym oraz kierowanie jakością.

– 2. Gospodarka zasobami ludzkimi. Obejmuje ona rekrutację personelu, rozwój oraz wynagradzanie wszystkich kategorii pracowników.

– 3. Rozwój techniki, który wpływa na działania związane z tworzeniem wartości w dziedzinach dotyczących tajników produkcji i technologii, procedur oraz procesów.

– 4. Zakupy, które wiążą się z zaopatrzeniem materiałowym. Dotyczy to rzeczywistej funkcji zakupu zaopatrzenia, a nie dostawy, rozdziału i przepływu materiałów.

W opinii autora książki koncepcja łańcucha wartości dobrze się spisała. Podkreśla ona znaczenie struktur wartości klientów w zestawieniu z kosztami wewnątrzzakładowymi oraz strukturą kapitału wynikającą z działań podejmowanych w latach poprzednich.

Jedna krytyczna uwaga wiąże się ze spostrzeżeniem, że znaczenie łańcucha wartości z punktu widzenia objaśniania zjawisk jest ograniczone przez fakt, że pomija on subiektywne i często irracjonalne składowe ocen, których dokonują klienci. A te elementy tak często określają wybór dostawcy. Ponadto, prowadzona analiza ma charakter wysoce dedukcyjny, bowiem zabiega o zrozumienie całości, dzieląc ją wpierw na elementy składowe, a następnie podejmując starania o zrozumienie wyodrębnionych fragmentów. Porter twierdzi, że dalsze badania, których podstawę stanowi łańcuch wartości, powinny wprowadzić podział tych elementów składowych nawet na jeszcze mniejsze częśsci. Wydaje się jednak, że takie ujęcie całej złożoności przedsiębiorstwa, może budzić wątpliwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.