Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Efekt oceny zbieżności wzajemnych preferencji

W poprzednich częściach opracowania przedstawiony został kilkuetapowy proces dotyczący rozpoznania przez pracownika poziomu zbieżności w aspekcie wzajemnych preferencji pracownik – przedsiębiorstwo i na tej podstawie antycypacji konsekwencji wynikających z utrzymania tej relacji. Czynniki te mają wpływ na stopień zaangażowania pracownika w realizację celów organizacji.

Im bardziej pracownik antycypuje pozytywne konsekwencje wzajemnej relacji z przedsiębiorstwem w aspekcie zaspokajania swoich potrzeb dotyczących utrzymania opisanego wcześniej status quo oraz rozwoju zawodowego, tym stopień jego zaangażowania powinien być większy. To, co jest jednak niezwykle istotne, to przyjęcie założenia, że stopień zaangażowania pracownika nie zależy od posiadanego przez niego stylu przywiązania oraz uwewnętrznionych modeli siebie i świata, ale zależy od poziomu zbieżności pracownik – przedsiębiorstwo w aspekcie wzajemnych preferencji relacyjnych.

Można to odzwierciedlić metaforą – związek ma szansę być trwałym, kiedy partnerzy do siebie pasują nie mają znaczenia indywidualne cechy każdego z partnerów, ale stopień ich dopasowania do siebie nawzajem.

Jednym z czynników istotnie regulujących stopień zaangażowania pracownika w realizację celów przedsiębiorstwa, są uwarunkowania psychologiczne pracownika w obszarze jego struktury osobowości. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały uwarunkowania osobowościowe dotyczące preferencji w aspekcie pracownik – organizacja na podstawie założeń teorii przywiązania Johna Bowblyego.

Realizacja celów przedsiębiorstwa przez pracownika jest zawsze rzeczywistością relacji pracownik – firma. Każdy z obiektów tej relacji (pracownik, organizacja) wnosi swoją „kulturę”, preferencje, oczekiwania, potrzeby, cele, wartości etc. Nie można lekceważyć ani jednej ani drugiej strony. Relacja pracownik – przedsiębiorstwo będzie rozwojowa dla każdej ze stron wtedy, gdy zaspakajane będą potrzeby każdej ze stron. Satysfakcja będzie budować zysk, frustracja powodować stratę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.