Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

ELEMENTY STRATEGII

Analizując procesy związane z doskonaleniem strategii odczuwałem silną potrzebą wzmocnienia myślenia strategicznego w odniesieniu do procesu realizacji. Biorąc pod uwagę ten punkt widzenia, uznałem za pożyteczne wyodrębnienie dziewięciu zmiennych kluczowych, które oddziaływają na sposób, w jaki przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna wykorzystuje swoje zasoby. Zmienne te nazwałem elementami strategii.

Elementy te, rozpatrywane łącznie, stanowią doskonały wskaźnik, który pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo czy jednostka organizacyjna wykorzystują oraz porządkują swe zasoby w celu podążania w zamierzonym kierunku.

Misja zbiorowa przedsiębiorstwa. Pojęcie misji zbiorowej przedsiębiorstwa opisuje sposobność, którą zapewnia rynek, zaspokojenia określonych potrzeb poprzez dostarczenie danego wyrobu określonej kategorii klientów we współzawodnictwie z daną grupą konkurentów. Misja zbiorowa przedsiębiorstwa wykazuje tendencję do dezaktualizacji. Często jest to powodem niepewności zarówno co do środków, których należy użyć w walce konkurencyjnej, jak i co do wyrobu.

Sprawdzenie czy strategia jest definiowana odpowiednio jasno jest zazwyczaj zadaniem stosunkowo prostym. W tym celu należy rozpatrzyć, w jaki sposób kierownictwo firmy definiuje swą misję zbiorową. W sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba ponownego określenia potrzeb, które znajdują się poza zasięgiem rzeczywistego popytu lub gdy następuje zmiana wzorców struktury potrzeb, mamy zwykle do czynienia z tendencją do trwania w zastanych, starych, zużytych schematach. Popyt podlega ciągle zmieniającym się oddziaływaniom, ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy konkurenci opracują nowy wyrób czy nową technologię. Potrzeby podstawowe są zazwyczaj dość stabilne, natomiast popyt przesuwa się w kierunku wyrobu, który w najlepszy sposób zaspokaja potrzeby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.