Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Elementy systemu komunikacji marketingowej

Również badania percepcji cen przez klientów ujawniły fakt, że cena produktu jest tak samo istotnym czynnikiem kształtującym postawy klientów, jak wszystkie inne wspomniane wcześniej elementy marketingu mix (np. produkty o wysokich cenach postrzegane są przez klientów jako bardziej luksusowe, lepsze od innych).

Wszystkie te wnioski doprowadziły specjalistów marketingowych do przekonania, że całe przedsiębiorstwo jest z samej swojej natury emitentem bardzo różnych sygnałów, które mają decydujący wpływ na postawy i zachowania klientów na rynku.

Odkrycie tego faktu sprawiło, że obecnie zaczyna się coraz częściej stosować pojęcie „komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa” na oznaczenie zespołu sygnałów, które firma wysyła z różnych źródeł nie tylko w kierunku swoich finalnych klientów, ale także swoich dystrybutorów, liderów opinii, osób mających wpływ na indywidualnie podejmowane decyzje zakupowe klientów, czy generalnie w kierunku tych wszystkich podmiotów, jakie składają się na pojęcie otoczenia przedsiębiorstwa. W praktyce cała firma jest zaangażowana w tworzenie systemu komunikacji z otoczeniem, w jakim działa. Ogólną strukturę takiego systemu przedstawia rys. 34. System komunikacji marketingowej składa się z następujących elementów:

– nadawcy przekazu, którym jest przedsiębiorstwo (nazywanego również źródłem przekazu),

– odbiorcy przekazu, czyli docelowej grupy klientów,

– samego przekazu, na który składa się określona treść przenosząca pewne zakodowane przez firmę znaczenia oraz jego forma, która uzależniona jest od jego specyfiki i cech charakterystycznych zastosowanego nośnika (prasa, radio, TV),

– funkcji kodowania przekazu i jego dekodowania, co z punktu widzenia skuteczności oddziaływania na docelową grupę klientów jest procesem kluczowym, wymagającym przede wszystkim ustalenia, czy przenoszone treści znaczą dokładnie to samo dla nadawcy przekazu i dla jego odbiorcy,

– odpowiedzi odbiorcy przekazu w formie określonego zachowania (pamiętajmy, że brak reakcji oznacza również pewne zachowanie),

– sprzężenia zwrotnego, czyli dostrzeżenia przez nadawcę przekazu reakcji odbiorcy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.