Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Francuskie związki zawodowe

Postawione wobec problemów kierowania kryzysami i modernizacji technicznej francuskie związki zawodowe porzuciły w znacznej części dotychczasowe gry ideologiczne. Mają jednak trudności ze znalezieniem nowego stylu działania. Dotyczy to zwłaszcza CGT (komunistyczna lewica we francuskim ruchu związkowym), której marksistowski język obrony robotników pozostaje nieufny w stosunku do doświadczeń integracji pracowników. CGT-FO (Powszechna Konfederacja Pracy – Siła Robotnicza) jest raczej spokojna i troszczy się o trwałość (ciągłość) porozumień umownych, poszukuje swego miejsca z pewnym dystansem do procesów przekształceń ekonomicznych i społecznych. CGC (Konfederacja Kadr Kierowniczych) działa na rzecz współdziałania, broniąc swego miejsca i roli kadr kierowniczych. CFTC (Francuska Konfederacja Pracowników Chrześcijańskich) odwołuje się do swych referencji chrześcijańskich, podczas gdy CFDT (Francuska Demokratyczna Konfederacja Pracy), opanowana marzeniami samorządności, wspiera eksperymentowanie i decentralizację na rzecz pomyślności pracowników.

W obliczu dokonujących się przekształceń ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych, związki zawodowe dbają o poszanowanie interesów pracowników, zarówno poprzez utrzymanie nabytych już przywilejów, jak i negocjowanie nowych porozumień. Lecz spadek liczby ich członków i ograniczenia obecności w instytucjach lokalnych pogłębiają się. Związki zawodowe zachowują jednak znaczenie polityczne poprzez liczne funkcje instytucjonalne (uczestnictwo w komisjach parytetowych, administracji struktur publicznych itp.), ale tracą wpływ na kształtowanie środowiska pracy. Pozostają trzy możliwe scenariusze przyszłości:

– Wzmocnienie logiki obrony i roszczeń (powrót do tradycji).

– Aktywne uczestnictwo we współdziałaniu społecznym.

– Przekształcenie się związków zawodowych w agencje usługowe dla pracowników (współpraca, różne formy pomocy, pożyczki).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.