Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

GOSPODARKA RYNKOWA A GOSPODARKA PLANOWA CZ. II

Obecnie – na odwrót – istniejące gałęzie przemysłu są dzielone na mniejsze fragmenty. Zamiast produkować cały samochód, niektórzy wytwórcy kupują skrzynie biegów i silniki od niezależnych producentów, przyczyniając się w ten sposób do powstania nowych gałęzi przemysłu. Podobna sytuacja występuje w lotnictwie, przykładowo można podać, że obsługa silników jest podzlecana. Linie lotnicze SAS utworzyły przedsiębiorstwo noszące nazwę Wspólnik Świadczący Usługi, które obecnie dostarcza posiłki spożywane w czasie lotu również wielu innym liniom lotniczym.

Za paradoks należy uznać fakt, że wielkie korporacje gospodarcze wykazują tendencję do takiego funkcjonowania, jakie cechuje państwa o gospodarce planowej. W marzeniach planista ekonomiczny myśli o pełnej integracji pionowej, obejmującej wszystkie etapy procesu produkcji od wydobycia rudy począwszy, a na samochodach i lodówkach kończąc. Można zauważyć tendencję, że duże przedsiębiorstwa pragnęłyby same wszystko produkować, to znaczy wszystko co składa się na produkt końcowy. Ta tendencja ulega obecnie coraz częściej odwróceniu ku pożytkowi wszystkich zainteresowanych, włączając klienta, który kupuje dany wyrób.

Obecnie obserwujemy wzrost specjalizacji, któremu towarzyszy przyśpieszenie rozwoju, produkcja prowadzona w sposób bardziej racjonalny oraz zastępowanie transakcji wewnętrznych transakcjami rynkowymi. W praktyce oznacza to, że kupujący mogą wybierać spośród różnych źródeł dostaw, a nie są zmuszeni do kupowania u siebie. Fakty dowodzą, że gospodarka rynkowa jest bardziej sprawna niż gospodarka planowa. Podobnie transakcje kupna i sprzedaży prowadzone między różnymi niezależnymi przesiębiorstwami okazują się bardziej efektywne niż daleko posunięta integracja pionowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.