Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Informacje mikrośrodowiskowe

Klienci. Pojęcie klienta stosuje się w marketingu na określenie osoby lub instytucji dokonującej zakupu. Niekoniecznie muszą być one końcowymi użytkownikami produktów, użytkowników bowiem określa się mianem konsumentów. W języku potocznym często stosuje się zamiennie te dwa miana, co powoduje niekiedy pewien chaos pojęciowy. Najważniejszym celem menedżera jest możliwie najdokładniejsze rozpoznanie cech i zachowań zarówno klientów, jak i konsumentów. Im więcej informacji ma się na temat klientów, tym lepiej można zrozumieć ich zachowanie oraz na nie oddziaływać. Poszukiwanie informacji na temat klientów i konsumentów stanowi jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie działu marketingu. Wszystkie zebrane informacje są gromadzone w bankach danych, pozwalających nie tylko rejestrować typowe zachowania kupujących, ale również ich cechy społeczno-demograficzne. Zapisy istniejące w bazach danych pomagają w prowadzeniu działań marketingowych (por. database marketing), a jednocześnie są produktem, który może być sprzedawany innym, niekonkurencyjnym firmom, zajmującym się np. dystrybucją luksusowych artykułów i usług.

Rynek. Termin, często stosowany w rozmaitych kontekstach, oznacza w ramach marketingu zbiór tych wszystkich ludzi i organizacji, którzy potrzebują pewnych produktów i są skłonni zapłacić za nie określoną cenę. W obrębie rynku można wyróżnić rynek klientów, czyli grupy osób, które kupują produkty lub usługi wyłącznie dla zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb lub potrzeb swojej rodziny. Jest również rynek przemysłowy, który tworzą przedsiębiorstwa dokonujące zakupów produktów i usług albo w celu ich wykorzystania przy wytwarzaniu swoich towarów, albo w celu zaspokojenia swoich potrzeb organizacyjnych. Przykładem tego rodzaju firm mogą być linie lotnicze, kupujące produkty żywnościowe dla swoich pasażerów lub banki nabywające komputery do tworzonej własnej sieci komputerowej. Jeszcze innym rodzajem rynku jest rynek pośredników, którymi mogą być hurtownicy, detaliści lub osoby fizyczne, sprzedające produkty zakupione u producentów kolejnym firmom lub indywidualnym klientom z określonym zyskiem. Ostatnim rodzajem rynku jest rynek instytucji, które podobnie jak przedsiębiorstwa zakupują duże ilości produktów lub usług, ale wykorzystują je wyłącznie do świadczenia usług nie skierowanych na osiągnięcie zysku (non-profit). Przykładem organizacji działających na takim rynku są państwowe szpitale, szkoły czy agendy rządowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.