Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Inwestować należy w sposób ciągły

Technologia. Powróćmy do niej jeszcze raz. Od kilku miesięcy w dyskusjach z dyrektorami, przemysłowcami i politykami dostrzegam, iż odkrywają oni niejako na nowo wielką rolę technologii. W istocie jej szybki rozkwit doprowadził do głębokich przemian w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw. Produkty, metody, systemy łączności, rekrutacja personelu – na wszystkim nowe technologie wycisnęły swoje piętno. Podobnie stanie się w Polsce za kilka miesięcy, najpóźniej za kilka lat. Szef przedsiębiorstwa i menedżer powinien więc już teraz dokonywać głębokiej oceny zmian w technologii, uważnie się przyjrzeć nowym technikom i zastanawiać się, co z nich może wyniknąć dla jego zakładu.

Jaki jest więc wpływ nowych technologii na kondycję przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej metody. Menedżerowie mogą odwołać się do metody negatywnej, ustalając np., w jakim stopniu spadłaby konkurencyjność przedsiębiorstwa, gdyby zrezygnować z zastosowania niektórych technologii. Z takiego podejścia można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków wielce pożytecznych np. przy planowaniu inwestycji.

Odwołajmy się znów do przykładu. Głęboki stan zapaści, jaki obserwujemy w polskim przemyśle ciężkim, wynika przede wszystkim z rozwoju nowych technologii we wszystkich dziedzinach przemysłu, łącznie z najbardziej tradycyjnymi. Przez całe lata nikt na to nie zwracał uwagi.

Inwestować należy w sposób ciągły. Każde zahamowanie w procesie inwestowania niesie ze sobą ryzyko katastrofy, jak to widać na wielu przykładach.

Zauważyliście, menedżerowie, że powoli żegnamy się z zakładami czysto przemysłowymi i musimy odnaleźć się w przedsiębiorstwach informatycznych. Przechodzimy także z gospodarki narodowej do gospodarki światowej. Miejmy świadomość tego, że wiedza staje się podstawą wszelkiej strategii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.