Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie

Kierowanie zasobami ludzkimi (personelem, kadrami) można zdefiniować jako zbiór działań, które polegają na rozmieszczaniu, sprzyjaniu rozwojowi i motywowaniu ludzi potrzebnych organizacji (przedsiębiorstwu, instytucji), aby realizować jej cele. Jest to ogół zadań tym bardziej skomplikowanych, że są one rozłożone w organizacji oraz że formalne funkcje kierowania obejmują kontrolowanie tylko części z nich. W przeciwieństwie do innych rodzajów zasobów (materialnych, finansowych, informacyjnych…) ludzie nie są zwykłymi, prostymi parametrami działania: są to istoty samodzielne, niezależne, autonomiczne, które uczestniczą aktywnie lub pasywnie w procesie zarządzania.

Celem tego opracowania jest przedstawienie znaczenia (stawki) kierowania personelem, wskazanie ograniczeń i aktorów (partnerów) tego procesu oraz podstawowych jego narzędzi.

Zastosowano w nim podejście normatywne, nacisk kładąc na to, co jest korzystniejsze w takiej lub innej dziedzinie działalności. Ale normy zderzają się z przeciwstawnymi czasami działaniami praktycznymi. Poza tym kierowanie ludźmi często polega na dokonywaniu trudnych wyborów między różnymi wariantami działania, co wymaga nie tyle trzymania się określonej normy, co podejmowania decyzji w konkretnej sytuacji, kontekście czy warunkach. Autor podaje wiele informacji z tego punktu widzenia, wskazując korzyści i wady różnych rozwiązań konkretnych problemów.

W konsekwencji już na wstępie należy stwierdzić, że kierowanie zasobami ludzkimi wymaga zarówno utrzymywania równowagi, jak i optymalizacji (poszukiwania rozwiązań najlepszych spośród wielu istniejących w danych warunkach działania, biorąc pod uwagę przyjęte kryterium lub kryteria wyboru).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.