Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Komunikacja firmy z otoczeniem

Formuła trzecia jest rozwiązaniem pośrednim. Polega ona na odwołaniu się firmy do doradztwa w zakresie badań rynkowych. Taki rodzaj doradztwa sprawuje stały członek dyrekcji do spraw marketingu lub też realizuje konsultant spoza firmy. Doradztwo nie polega na prowadzeniu badań, lecz sprowadza się do udzielania kierownictwu działu marketingu specjalistycznych rad. Porady te dotyczą opracowywania koncepcji badań, wyboru propozycji badań rynku przedkładanych przez oferentów zewnętrznych oraz pomocy przy interpretacji uzyskanych wyników.

Obok badania rynku dział marketingu koordynuje proces komunikowania się firmy z otoczeniem – z reklamą, promocją, public relations, sponsoringiem, mecenatem itp. W większości przedsiębiorstw zadania operacyjne związane z tą ostatnią funkcją zlecane są wykonawcom zewnętrznym, np. agencjom reklamowym, promocyjnym, agencjom public relations. Prace te prowadzone są pod bezpośrednim nadzorem kierownika działu marketingu. Za kontakty z zewnętrznymi wykonawcami odpowiedzialny jest zazwyczaj szef produktu.

W niektórych dużych przedsiębiorstwach powołuje się w ramach działu marketingu specjalistyczne komórki do spraw reklamy i promocji czy kontaktów z mediami. Mają one za zadanie pomóc szefom produktów w procesie komunikowania się firmy z otoczeniem. W zależności od stopnia integracji tych wszystkich funkcji zakres obowiązków dyrekcji do spraw marketingu będzie podlegał istotnym zmianom.

Przy tworzeniu działu marketingu są do wyboru dwa rozwiązania organizacyjne. Pierwsze z nich (rys. 2) przedstawia dział marketingu z bardzo szerokim zakresem obowiązków, obejmującym wszystkie funkcje marketingowe. Drugie rozwiązanie (rys. 3) prezentuje dyrekcję marketingu, której obowiązki zostały zredukowane do najbardziej niezbędnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.