Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

KONKURENCJA

Konkurencja jest definiowana jako „rywalizacja lub współzawodniczenie, często między dwoma bardziej lub mniej dorównującymi sobie rywalami”. Posługując się terminem konkurencja można zbudować wiele różnych pojęć i modeli, przyjmując za podstawę zdolność do współzawodniczenia. Oznacza ona, że przedstawiana przez nas propozycja musi być postrzegana jako lepszy wariant niż ten, który oferują konkurujące przedsiębiorstwa. Niektóre z tych pojęć są opisane poniżej:

Korzyść względna odnosi się do teorii, która utrzymuje, że z produkcją towarów są związane odpowiednie korzyści lub straty, różne w różnych krajach. Dzięki temu kraje odnoszą korzyści ze specjalizacji w produkcji pewnych towarów, inne zaś importują. Załóżmy na przykład, że jakiś kraj produkuje dwa rodzaje towarów w sposób bardziej wydajny niż czynią to konkurenci. Z omawianej teorii wynika, że mimo to powinien dokonać wyboru, podejmując produkcję tylko jednego z nich oraz importując drugi.

W analogicznej sytuacji znajduje się osoba wyszkolona w ustalaniu strategii działalności gospodarczej, która równocześnie pisze najlepiej w świecie na maszynie. Jednakże jako strateg może ona zarobić więcej pieniędzy przyczyniając się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i płacąc komu innemu za przepisywanie swoich materiałów na maszynie. W taki właśnie sposób kraj może odnosić korzyści z koncentracji swych zasobów w tych dziedzinach, w których jego korzyści względne są największe.

Profil konkurencji jest wykresem, na którym dokonuje się porównania struktury kosztów danej jednostki organizacyjnej ze strukturą kosztów innej jednostki. Porównanie to pozwala wyznaczyć dziedziny, w których dana jednostka uzyskuje korzyści skali określonego rodzaju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.