Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

KORZYŚCI W NATURZE, ŚWIADCZENIA SOCJALNE

Korzyści w naturze, poza tym, że mają wymiar finansowy, są często postrzegane jako znaki uznania. Można je także traktować jako szczególne symbole, jakie kierownik przyznaje swoim współpracownikom. Istota tej formy równoległego (z innymi formami) wynagradzania jest taka sama, jak na przykład specjalna organizacja godzin pracy, przekazanie do czasowej dyspozycji pracownika jakiegoś wyposażenia przedsiębiorstwa lub przysługa zastępcy. Oto słowa szefa jednego z przedsiębiorstw: „Próbowaliśmy już wszystkiego: prowizji od sprzedaży, gratisowych ofert akcji przedsiębiorstwa, udziału w seminariach dotyczących motywacji, decentralizacji decyzji itd. Nic jednak nie dorówna krótkiej podróży, małemu podarkowi lub dyskretnej premii, aby podnieść na duchu naszych współpracowników”.

Z finansowego punktu widzenia o korzyściach w naturze mówi się wtedy, gdy przedsiębiorstwo pozwala pracownikowi – bezpłatnie lub po obniżonej cenie – korzystać z jego dóbr lub usług. Korzyści w naturze teoretycznie podlegają opodatkowaniu, lecz w praktyce nie jest to łatwe. Zwiększają one różnice płacowe, ponieważ rosną prawie proporcjonalnie wraz ze statusem i płacą podstawową pracownika. Mają one tendencję do utrwalania się, gdyż trudno jest je zlikwidować, jeśli raz zostały przyznane. Odnajduje się je w całym świecie biznesu, pod różnymi formami i niezależnie od wyznawanych ideologii . Może to być dodatek przyznany pracownikowi, pośredni lub ukryty przydział przywilejów, pokrycie kosztów zawodowych. Jest to również korzystanie z dóbr po obniżonej cenie lub gratisowo, a także udział w sieci korzystnych powiązań osobowych, zakupach grupowych, sieciach handlowych. Korzyściami najbardziej popularnymi są samochody służbowe, mieszkania służbowe, pokrycie kosztów posiłków w restauracjach, a także podróże, pożyczki indywidualne, przysługi oddawane w czasie pracy (bank, fryzjer, automatyczne napełnianie baków samochodowych na parkingach), prenumerata, abonamenty, usługi medyczne, porady finansowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.