Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

KSZTAŁCENIE PRACOWNIKA

W większości organizacji kształcenie zawodowe stało się działalnością strategiczną. Wymagania konkurencyjne i modernizacja technologiczna wspierają rozwój kompetencji pracowników. Pracownicy, aby dostosować się do nowych potrzeb, muszą wzbogacić swą wiedzę i umiejętności oraz zmienić sposoby działania. Niektórzy zmuszeni są zmienić zawód i miejsce zatrudnienia. Organizacje (przedsiębiorstwa) mogą im pomóc w tym procesie poprzez odpowiednią politykę kształcenia, która ułatwi im znalezienie sobie miejsca w nowych warunkach. Wszystko to nie jest jednak łatwe do opanowania.

System kształcenia jest złożonym układem. Musi on godzić cele ogólne organizacji, potrzeby poszczególnych jej części i aspiracje indywidualne pracowników. W dziedzinie bieżącego funkcjonowania jego celem jest poprawa działań zawodowych poszczególnych pracowników i sprawności zespołów pracy. W płaszczyźnie prognostycznego kierowania zatrudnieniem jego zadaniem jest doprowadzanie do tego, aby kompetencje pracowników były coraz lepiej dostosowane do celów, zarówno pod względem ich przydatności, jak i elastyczności. Tego rodzaju postępowanie może być realizowane poprzez kształcenie na kluczowych stanowiskach pracy, wzmocnienie metod i środków związanych z niektórymi funkcjami (rodzajami działalności) organizacji i podnoszenie poziomu personelu o niskich kwalifikacjach.

Kształceniem zawodowym zwykle określa się działania dydaktyczne oferowane pracownikom w celu rozwoju ich kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw) w pracy zawodowej. Proponowane działania zmierzają do podniesienia zdolności technicznych i operacyjnych, wzbogacają osobowość, pomagają zmieniać się w kierunku nowych ról i funkcji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.