Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO

Termin LOGIKA OBROTU HANDLOWEGO występuje jako hasło w słowniku. Konieczność rozumienia logiki obrotu handlowego jest nader często lekceważona: rozważania dotyczące stosownej logiki obrotu handlowego mogą wzbogacić myślenie oraz umożliwić bardziej klarowne widzenie przedsiębiorstwa.

Oczywiście jednostka organizacyjna sama w sobie stanowi podstawowe zagadnienie. Aby lepiej je zrozumieć, prowadzoną analizę można podzielić na rozważanie odnoszące się do podstawy ideologicznej, efektywności działań zewnętrznych, efektywności działań wewnętrznych oraz zarządzania strategicznego.

Podstawa ideologiczna to wizja (marzenie lub wyobrażenie o przyszłości), która zdaniem przywódcy winna wyznaczać kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacji tego zamierzenia służą cele (kamienie milowe na drodze ku wizji), które są formułowane w kategoriach pieniędzy, wielkości udziału w rynku oraz jakości postrzeganej przez klienta.

Szlak jest wyznaczony przez strategię, natomiast misja zbiorowa, która wyraża filozofię przedsiębiorstwa, jest określana przez potrzeby, klientów, wyrób i przewagę konkurencyjną.

Efektywność działań zewnętrznych polega na znajomości struktury potrzeb klientów oraz stopnia ich zaspokojenia przez przedsiębiorstwo. Określenie udziału w rynku i panujących na nim tendencji jest jednym ze sposobów oszacowania efektywności działań zewnętrznych. Obejmuje ona także tworzenie nowych przedsiębiorstw. Zdolność do wykonywania tego typu zadań stanowi wskazanie co do stopnia solidności przedsiębiorstwa i intensywności zamierzanej rozbudowy.

Efektywność działań wewnętrznych wyznacza wielkość kosztów jednostki organizacyjnej. Innymi słowy – określa ją odpowiedź na pytanie, jak przedsiębiorstwo gospodaruje swoim kapitałem i w jaki sposób doskonali swą ogólną produktywność. Wszystkie te kryteria mogą być w pewnym stopniu odniesione do charakterystyk konkurentów.

Na zakończnie omówimy zdolność do strategicznego zarządzania. Stanowi ona stosunkowo nową zmienną analityczną, której używa się, aby dokonać diagnozy zdolności strategicznych kierownictwa przedsiębiorstwa. Zmienna ta opisuje nie tylko sytuację, która istnieje w czasie, gdy opracowywana jest diagnoza, ale dotyczy ona także możliwości rozwoju. Kierownictwo musi mieć zdolność do wyboru właściwego kursu i sterowania według niego całą organizacją.

Zastosowanie tego podejścia w celu uzyskania syntezy o solidnej podstawie sprawdziło się w praktyce. Oczywiście, analizę tę można prowadzić w sposób bardziej szczegółowy, jednakże jej zakres musi być dopasowany do rozpatrywanej sytuacji. Rzeczą istotną jest zapewnienie możliwości uchwycenia całości obrazu, bez ugrzęźnięcia w szczegółach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.