Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ludzie – aktywne zasoby sytemów organizacyjnych

Ludzi uważa się za zasoby, ponieważ ich praca stanowi czynnik produkcyjny, a ich rozwój, inicjatywy oraz możliwości działania aktywnie przyczyniają się do sprawności ogólnej organizacji. Kierowanie zasobami ludzkimi polega więc na powierzeniu ludziom określonych celów do wykonania, ich realizacji i kontroli z punktu widzenia logiki systemu.

Organizacja jest systemem, jeśli łączy różne, lecz współzależne części w celu osiągnięcia celów, z uwzględnieniem warunków otoczenia, które wpływają na jej strukturę i istotę działalności.

Tę ideę systemu zilustrujemy następującą opinią L. Belagera: „aby zrozumieć związek między celami procesu kierowania zasobami ludzkimi, trzeba przedstawić ogólną i spójną wizję organizacji, precyzując dokładnie jej cele, podział i połączenie działań współprzyczyniających się do ich osiągnięcia, a także rodzaje zasobów, które wykorzystuje”. Cele organizacji mają charakter ekonomiczny (produkcja dóbr i usług, poziom rentowności…), ale także społeczny (zaspokojenie potrzeb klientów, pracowników, akcjonariuszy…).

System organizacyjny musi kierować zasobami, jakie stanowią ludzie, aby doprowadzić do realizacji jego celów ekonomicznych i społecz- nych. Według L. Belagera dokonuje się to poprzez dwa rodzaje działalności: „działalność operacyjną, to znaczy działalność dotyczącą pozyskiwania, przeznaczania, rozwoju i utrzymywania zasobów ludzkich, i działalność energetyczną (związaną z energią fizyczną i psychiczną człowieka), to znaczy działalność związaną z tworzeniem i utrzymaniem właściwego klimatu organizacyjnego lub środowiska pracy o uznanych, akceptowanych walorach”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.