Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ludzie w firmie

W kierowaniu ludźmi istotna jest znajomość środowiska pracy i obowiązujących przepisów. W książce szeroko opisano ograniczenia prawne i ich wpływ na bieżące kierowanie. Omówiono także obowiązki logistyczne i praktyczne związane z zatrudnianiem ludzi, a także z ich działalnością organizacyjną.

Nie pominięto również zadań tradycyjnych (rekrutacji, kształcenia, wynagradzania, komunikacji wewnętrznej i warunków pracy). Będzie o nich mowa z punktu widzenia podejmującego decyzje, ze wskazaniem możliwych rodzajów działań, wychodząc z istniejącego stanu rzeczy i życzeń (pragnień, żądań) różnych partnerów (aktorów) organizacji.

W końcu wyjaśnimy na czym polega kierowanie zasobami ludzkimi jako gra z udziałem wielu partnerów – ludzi związanych z funkcją (służbą) ds. pracowniczych, kierownictwa naczelnego i operacyjnej kadry kierowniczej, przedstawicieli społecznych personelu i wszystkich pracow ników. Wielość i różnorodność tych partnerów wskazuje na wagę psychospołecznych narzędzi oddziaływania, które pomagają kierować ludźmi w ich rolach i wzajemnych związkach społecznych.

Książka składa się z 10 rozdziałów. Pierwszy jest wprowadzeniem w problematykę: poruszone są w nim historyczne problemy kierowania zasobami ludzkimi, jego podstawowe cele i różnorodność praktyki w tym przedmiocie, z uwzględnieniem szczególnych warunków funkcjonowania różnych organizacji. W rozdziale drugim przedstawiono aspekty strategiczne kierowania zasobami ludzkimi, ważne zarówno dla ukierunkowania zatrudnienia, jak i podnoszenia sprawności zbiorowej organizacji (zespołów pracy). W kolejnych trzech rozdziałach rozważane są warunki działania, a w tym: ogólne sposoby i środki diagnozy i kontroli procesu kierowania, a więc informacje wprowadzające do działania i jego oceny a posteriori, oraz systemy ocen, które powinny mieć charakter stały, związane ze stanowiskiem pracy i rodzajem pracy, osiąganymi wynikami i rolami pełnionymi w procesach pracy. W trzech następnych rozdziałach szczegółowo przedstawione są trzy podstawowe rodzaje działań w procesie kierowania zasobami ludzkimi: rekrutacja, kształcenie, wynagradzanie. Rozdziały dziewiąty i dziesiąty poświęcone są funkcjonowaniu zbiorowemu i jego dynamizowaniu (aktywizowaniu), działaniom w zakresie komunikacji wewnętrznej (wzajemnego porozumiewania się), organizacyjnym sposobom i środkom współdziałania pracowników w zespołach pracy, a także organizacji czasu i warunkom pracy, kierowaniu zmianami oraz działaniom w sytuacjach krytycznych.

Opracownie kończy słownik podstawowych pojęć. Zawiera on kilkadziesiąt terminów używanych w książce, które powinny być dobrze zrozumiane przez Czytelników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.