Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Metoda HA Y-METRA

Działania samodzielne. Metoda ma na celu obiektywne określenie i ocenienie istoty i poziomu stanowiska pracy poprzez wykorzystanie pojęcia „okresu samodzielnego działania pracownika”. Pojęcie to określa maksymalny czas działania pracownika, bez kontroli jego wyników i sprawności ze strony przełożonego. W okresie tym podwładny ma pełną swobodę w ustalaniu rytmu i jakości swojej pracy. Im okres ten jest dłuższy, tym stanowisko ma wyższy poziom i znaczenie.

Metoda HA Y-METRA jest wykorzystywana zwłaszcza do oceny zatrudnienia kadr kierowniczych. Stanowiska są opisywane, następnie oceniane i klasyfikowane według trzech kryteriów: kompetencji, twórczej przedsiębiorczości (inicjatywy) i współdziałania w osiąganiu celów organizacji.

Kompetencje są sumą wszystkich uzdolnień i zalet niezbędnych, aby zajmować określone stanowisko i wykonywać związane z nim funkcje w sposób zadowalający. Określają je różnorodność, zakres i poziom. Twórcza przedsiębiorczość określa stopień świadomości działania i oryginalności myślenia w analizie i ocenie warunków pracy, projektowaniu rozwiązań, formułowaniu wniosków i ich prezentowaniu. Wskazuje ona pewien sposób aktualizowania kompetencji w celu identyfikowania, określania lub rozwiązywania problemów związanych z zatrudnieniem na danym stanowisku pracy. Współdziałanie (współprzyczynianie się) do osiągania celów organizacji określa rodzaje i zakres odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem i jej konsekwencje. Kompetencje wskazują zakres działań o charakterze strategicznym, rozmiar budżetu będącego do dyspozycji, a także ich wpływ na wyniki organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.