Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

MODEL 7S McKINSEY’A CZ. II

Struktura przedsiębiorstwa jest być może jednym z najbardziej znanych pojęć związanych ze zmianami organizacyjnymi. Odnosi się ono do sposobu, w jaki sfery działalności gospodarczej, wydziały oraz jednostki organizacyjne są między sobą powiązane. Czynnik ten jest być może także najbardziej dostrzeganym elementem organizacji. Z tego powodu często pojawia się pokusa, aby rozpocząć działanie od zmiany struktury. Można podać przykłady, z których wynika, że kadry kierownicze wielu korporacji uważały, że mogłyby dokonać reorganizacji swoich przedsiębiorstw wprowadzając jedynie zmiany strukturalne.

Systemy można zdefiniować jako ustalone tryby działania lub procesy, które istnieją w przedsiębiorstwie i obejmują wiele osób. Celem ich działania jest wykrywanie spraw o istotnym znaczeniu, doprowadzanie do skutku zamierzeń, podejmowanie decyzji. Systemy wywierają bardzo silny wpływ na wydarzenia, które dzieją się w większości organizacji oraz dostarczają kierownictwu potężne narzędzie, umożliwiające przeprowadzenie zmian w organizacji.

Czynnik odnoszący się do personelu ma związek z pytaniem, jakiego rodzaju ludzi przedsiębiorstwo potrzebuje. Należy podkreślić, że w pytaniu tym nie tyle chodzi o poszczególne osoby, co o ogólną znajomość rzeczy, którą mają ludzie zatrudnieni w tej organizacji.

Styl jest jednym z mniej znanych przyrządów znajdujących się w skrzynce z narzędziami, którą dysponuje kierownictwo. Można mówić o dwu elementach stylu: stylu osobistym oraz działaniach mających charakter symboliczny. Mówiąc o stylu zarządzania nie łączymy go ze stylem osobistym, ale z czynnościami, które wykonuje kadra kierownicza w organizacji: w jaki sposób wykorzystuje ona swój własny system łączności.

Wspólne wartości odnoszą się do jednego lub kilku głównych zadań organizacji, to znaczy spraw, co do których wszyscy są świadomi, że mają one szczególnie ważne i decydujące znaczenie dla przeżycia i osiągnięcia sukcesu przez organizację.

Jak można było zauważyć, w modelu 7S umiejętności stanowią czynnik scalający. W myśl tego modelu rozważania dotyczące zmian strukturalnych powinny się zaczynać od myślenia o strategii. Przyjmując strategię jako podstawę, można określić najbardziej istotne umiejętności, które należy zdobyć przed przystąpieniem do podejmowania decyzji ustalających, jakie zmiany muszą być dokonane w odniesieniu do pozostałych czynników modelu 7S.

Model 7S był często opacznie interpretowany, co w następstwie powodowało, że był on niewłaściwie stosowany. W istocie bowiem model ten nie rości sobie pretensji, aby być przewodnikiem w procesie doskonalenia strategii gospodarczej bądź strategii rozwoju grupy przedsiębiorstw tworzących portfel. Model ten stanowi po prostu holistyczne ujęcie zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorstwa. Fakt, że niektóre osoby są zniechęcone do stosowania akronimów, nie powinien utrudniać zrozumienia objaśniającej roli, którą spełnia ten model.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.