Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

MODEL 7S McKINSEY’A

Model 7S McKinsey’a w istocie nie może być uważany za czysty model strategii, ale należy go raczej traktować jako sposób myślenia o rozwoju lub przekształceniu organizacji. Nazwa tego modelu wywodzi się od siedmiu czynników, które McKinsey uznał za podstawowe z punktu widzenia doskonalenia organizacji. Są to: strategia, umiejętności, wspólne wartości, struktura, systemy, personel oraz styl.0

W normalnych warunkach przedsiębiorstwo, które planuje dokonać zmiany swej organizacji, stara się uporać z przedstawionymi czynnikami w takiej kolejności jak przedstawiono wyżej. W pierwszym etapie określa się zazwyczaj strategię. W następnym etapie należy ustalić, w jakiej dziedzinie organizacja musi się szczególnie wyróżnić, aby móc zrealizować swą strategię. Innymi słowy, jakie umiejętności musi ona rozwinąć lub w inny sposób je przyswoić. W etapie końcowym trzeba określić, jakich zmian należy dokonać w odniesieniu do pozostałych pięciu czynników, aby planowana zmiana zakończyła się sukcesem.

W języku angielskim nazwy wszystkich wymienionych czynników zaczynają się od litery s: strategy, skills, shared values, structure, systems, staff, style. Stąd nazwa – 7S (przyp. tłum.).

Strategia wyznacza dziedzinę, na której przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna powinny koncentrować swe siły oraz pole współzawodnictwa. Określa ona również jakie zorganizowane działania muszą być podjęte, aby osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną. Strategia, innymi słowy, daje odpowiedź na pytanie, w jakiej dziedzinie przedsiębiorstwo powinno konkurować i w jaki sposób.

Jeśli przyjąć, że mamy jasną koncepcję jaka winna być strategia przedsiębiorstwa, to w następnym kroku należy podjąć decyzję, jakie podstawowe umiejętności organizacyjne są wymagane przez nową strategię.

Strategia wskazuje przedsiębiorstwu, w jaki sposób musi się dostosować do swego otoczenia oraz jak wykorzystać swój potencjał organizacyjny. Natomiast analiza umiejętności daje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób strategia winna być realizowana.

Określenie pięciu lub być może nawet dziesięciu umiejętności o podstawowym znaczeniu z reguły nie jest trudnym zadaniem. Ale to nie wystarcza, ponieważ istnieje konieczność zdobycia umiejętności wygrywania. Warunek ten narzuca tak ostre wymagania na organizację, że jedyne co można osiągnąć, to przyswojenie od jednej do trzech umiejętności na raz. Umiejętności te stanowią łącznik między strategią a nową sytuacją, która pojawi się w wyniku dokonanej zmiany. Równocześnie wyznaczają one również zmiany, które należy poczynić w odniesieniu do pozostałych pięciu czynników: struktury, systemów, personelu, stylu oraz wspólnych wartości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.