Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Model siebie, świata

Przywiązanie jest instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych, głęboką więzią uczuciową pomiędzy dzieckiem a opiekunem. Więź ta wykształca się w pierwszym roku życia i staje się prekursorem późniejszych relacji społecznych jednostki .

Uwewnętrznione modele siebie i świata stanowią rdzeń osobowości człowieka. Są tworzone w doświadczeniach relacji z rodzicem w okresie wczesnodziecięcym uczą, czym są związki z ludźmi, co dają i jakie powinny być. Uwewnętrzniony obraz siebie to zbiór przekonań na temat własnych umiejętności, możliwości, miejsca w relacji. Uwewnętrzniony obraz świata jest systemem przekonań dotyczących zasad funkcjonowania świata oraz jego oczekiwań wobec człowieka. Te wewnętrzne modele wykazują wysoką stabilność również w życiu dorosłym, regulując spostrzeganie siebie, świata oraz wzajemnej relacji. Człowiek tworzy osobiste modele reprezentacji siebie i świata (innych ludzi), które można według Bowlbyego przedstawić w kontekście czterech wymiarów:

– pozytywna reprezentacja siebie,

– negatywna reprezentacja siebie,

– pozytywna reprezentacja innych,

– negatywna reprezentacja innych.

Styl przywiązania

Styl przywiązania jest specyficznym dla indywidualnej osoby sposobem budowania i utrzymywania relacji z ważnymi obiektami. Tymi obiektami mogą być ważne osoby, grupy oraz organizacje. Każdy człowiek posiada indywidualny styl przywiązania, który reguluje jego specyficzny sposób wchodzenia i kreowania relacji interpersonalnych. Styl ten powstaje na bazie uwewnętrz- nionego obrazu (modelu) siebie i świata.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.