Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Motywowanie do wysokiego zaangażowania

Organizacje, charakteryzujące się wysokim zaangażowaniem pracowników, wymagają szczególnego systemu motywacyjnego, jako konsekwencji specyficznych cech tych organizacji. Według Lawlera, organizacja wysokiego zaangażowania powinna posiadać minimalne zróżnicowanie hierarchiczne . Egalitarne środowisko pracy wynika z przyjętego w nich założenia, że źródłem kreowania wartości jest kapitał ludzki zaangażowany w organizacji, bez względu na pozycje i rodzaj wykonywanej pracy, a w organizacji występuje tylko jedna kategoria pracowników, są to pracownicy „pierwszej klasy”. W rezultacie organizacje te cechuje homogeniczność kultury organizacyjnej. Osiągnięcie wysokiego zaangażowania wymaga identyfikacji pracowników z organizacją.

Dlatego system motywacyjny w organizacjach wysokiego zaangażowania powinien kształtować stosunki pracy oparte na stabilnym zatrudnieniu, wspólnej odpowiedzialności oraz rozwiniętej partycypacji decyzyjnej.

Systemy wynagrodzeń w takich organizacjach wykorzystują zespołowe formy wynagradzania za efekty, partycypację pracowników w zyskach, plany oparte na akcjach. Dążenie do długookresowego zatrudnienia uzasadnia także celowość stosowania różnych form wynagrodzenia odroczonego, na przykład opcji na akcje, czy plany emerytalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.