Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Możliwości akcjonariatu

Akcje nie są tylko dodatkiem do wynagrodzenia, jak to jest w przypadku udziału w zysku. Uczą one pracowników posługiwania się papierami wartościowymi i nadają im status posiadaczy kapitału.

Dwie idee były źródłem powstania akcjonariatu. Pierwsza zmierzała do uczynienia pracowników właścicielami ich przedsiębiorstwa. Jej najbardziej znanymi efektami są robotnicze spółdzielnie produkcyjne i od niedawna możliwość odkupienia przez pracowników przedsiębiorstwa. Druga idea dążyła do pogodzenia kapitału i pracy, sprzyjając nabywaniu papierów wartościowych (akcji) przez pracowników.

Plan oszczędności przedsiębiorstwa pozwala pracownikowi tworzyć własny portfel papierów wartościowych. Może on gromadzić dochody z tytułu zainteresowania wynikami przedsiębiorstwa lub udziału w zysku, wpłaty dobrowolne i pomoc finansową firmy. Pomoc ta jest ograniczona pewnymi zasadami i uzależniona od wkładu własnego pracowników.

Plany opcji w zakresie akcji kapitałowych (nazywane też opcjami subskrypcji lub przedpłat) oferują pracownikom zakup akcji przedsiębiorstwa na korzystnych warunkach. Każda opcja jest otwarta na pięć lat, a ceny akcji są ustalane na początku raz na zawsze. Istnieją dwie formuły: zakup akcji na giełdzie i przedpłata na uzupełnienie kapitału. Akcjonariat pracowniczy przynosi różne korzyści:

– w płaszczyźnie finansowej przekształca on koszty personelu w fundusze własne i wynagradza pracowników przekazując im kapitał: jest to hamulec wzrostu wynagrodzeń:

– w płaszczyźnie społecznej jest czynnikiem mobilizującym i rozwijającym współdziałanie i wpółodpowiedzialność w przedsiębiorstwie:

– w płaszczyźnie strategicznej jest to broń przeciwko publicznej ofercie kupna akcji (poprzez stworzenie zwartej grupy akcjonariuszy): jest to również sposób prywatyzowania struktur publicznych lub przekształcania kapitału małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.