Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

NORDYCKA SZKOŁA MARKETINGU USŁUG CZ. II

Na doświadczenie, które kształtuje się w wyniku kontaktów między przedsiębiorstwem a jego klientami, wpływają głównie czynniki różne od tych, które oddziaływują na oczekiwania.

Po pierwsze, nabyte doświadczenie jest zależne od technicznej jakości wyrobu, usługi czy systemu, który klient nabywa. Jakość techniczną można zdefiniować poniekąd jako techniczne rozwiązanie pewnego zagadnienia, które otrzymuje klient kupując, konsumując lub wykorzystując w inny sposób wyrób, usługę czy system wyrobów lub usług.

Po drugie, nabyte doświadczenie jest uzależnione od funkcjonalnej jakości stosunków między przedsiębiorstwem i jego klientami. Jakość funkcjonalną wyznacza odpowiedź na pytanie, jak układają się te stosunki z punktu widzenia klienta. Może się ona wiązać na przykład z dokonaną przez przedstawicieli gospodarstw domowych lub klientów przedsiębiorstw oceną ludzi, z którymi nawiązują kontakty. Mają również na nią wpływ opinie tych osób dotyczące systemu dostaw, fakturowania oraz załatwiania reklamacji. Jeszcze inny aspekt rozpatrywanego zagadnienia ma związek z fizycznym otoczeniem, w którym te kontakty zachodzą, na przykład wnętrzem sklepu, samochodem dostawczym, środkami transportu i dokumentacją.

Poziom jakości funkcjonalnej zależy również od stopnia, w jakim zasoby przedsiębiorstwa są rynkowo ukierunkowane w stosunkach z klientami. W przypadku marketingu usług oraz ukierunkowanego na usługi marketingu, który prowadzi przedsiębiorstwo w odniesieniu do innych firm, mówimy, że przedsiębiorstwo spełnia funkcję marketingu realizowanego w wyniku wzajemnych oddziaływań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.