Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

O ROLI INFORMACJI CZ. II

Na pierwszym miejscu stawiamy zarządzanie. Nie zapominajmy, że kierowanie systemem informatycznym powinno oznaczać sprawowanie nad nim pełnej kontroli. W tym celu warto skorzystać z usług specjalisty kompetentnego nie tylko w zakresie informatyki, ale także zarządzania przedsiębiorstwem. Pod tym kątem należałoby zadbać o dobór współpracowników. Po dokonaniu wyboru systemu należy sprawdzić jego adekwatność do potrzeb.

Funkcjonowanie systemu informatycznego opiera się na trzech zasadach, od których nie należy nigdy odstępować. Po pierwsze należy oszacować i przeanalizować koszty inwestycji informatycznej w stosunku do zysku, jaki dzięki niemu możemy osiągnąć. Po drugie – ustalić precyzyjnie osobę lub osoby odpowiedzialne za posługiwanie się nim. Po trzecie – określić środki własnego dostępu do informacji, tzn. zwrócić uwagę na to, by nie być nigdy przeciążonym rodzajem, jakością i ilością przekazywanych nam informacji.

Niestosowanie się do tych trzech zasad spowoduje, że stracimy panowanie nad narzędziem, którego celem jest ułatwienie nam zadania. I wreszcie sprawa oceny wyników. Nie zawadzi i tu przyjęcie postawy krytycznej i wymagającej. Menedżer musi ustanowić system kontroli poszczególnych procedur, by zyskać pewność, że nie stanie się ofiarą narzędzia, na którego zakup się zdecydował.

Z tego pierwszego rozdziału zapamiętajmy przede wszystkim, że podział i konsumpcja stanowi rzeczywistą podstawę gospodarki, nawet jeśli ekonomiści o tym w ogóle nie wspominają. Jean Fourastić nie bez powodu podkreśla, że to właśnie rationnement „doprowadziło, zupełnie słusznie, do nazwania ekonomii nauką o produkcji, konsumpcji i wymianie. Staje się rzeczą jasną, że w celu osiągnięcia wzrostu konsumpcji należy oszczędzać na wszystkich czynnikach: np. trzeba uczynić pracę ludzką maksymalnie produktywną: należy unikać produkowania towarów, których konsument nie docenia lub którymi rynek jest nasycony: należy unikać za wszelką cenę btędów i marnotrawstwa, które w działaniach masowych, złożonych i zmieniających się mają tendencję do wkradania się wszędzie…”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.