Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Obszar kontroli zarządzania kadrami

Procesy przekształceń własnościowych i organizacyjnych firm, zmiany profilu i skali działalności, nie mówiąc już o upadku firm, wywierają szczególny wpływ na ruch kadry „od przedsiębiorstwa”. Tam, gdzie normy prawne umożliwiały rozwiązanie stosunku pracy w trybie normalnym (przejście na wcześniejszą emeryturę czy ustanie umowy kontraktu), firmy przeważnie chętnie z tej szansy korzystały. Niestety, w zbyt wielu przypadkach takie odejścia następują w warunkach niskiej kultury organizacyjnej (pomijamy tu nawet sytuacje aferowe), pozostawiając trwały uraz w świadomości odchodzących, często zasłużonych pracowników oraz rzutując na image firmy i postawę zatrudnionych. Jest to jeden ze znaczących i aktualnych problemów polskich organizacji.

Obszar kontroli zarządzania kadrami należy do tych elementów funkcji, w których trudno dostrzec zachodzące zmiany. Niezmiennie rzadko przeprowadza się, podobnie jak w okresie poprzedzającym reformowanie gospodarki, całościową ocenę funkcji personalnej w firmach. Newralgiczność sytuacji oraz nie najlepsze doświadczenia z poprzedniego okresu jakby blokują również dokonywanie pełnych, sformalizowanych przeglądów kadrowych. Podstawowym sposobem oceny funkcji personalnej są bieżące analizy wyników, dokonywane przez gremia zarządcze i kontrolne (np. radę nadzorczą), w odniesieniu zaś do poszczególnych kierowników – przez bezpośredniego przełożonego.

W zakresie struktury podmiotowej zarządzania kadrami można dostrzec, poza zniknięciem z firm organizacji partyjnych, także przeniesienie głównych kompetencji na podmioty wewnętrzne, spośród których tendencję rosnącą wykazuje rola kierownictwa czy samego kierownika, co jest zgodne z duchem zmian systemowych. Nie zauważa się natomiast, ogólnie biorąc, korzystnych zmian roli i pozycji sztabów personalnych. Co więcej: w wielu firmach nastąpił nawet regres w zakresie obsady, zadań i specjalizacji tych służb, stanowiący efekt źle rozumianych oszczędności ekonomiczynch. Nie są też wyraźne oznaki pozytywnych zmian, w systemie informacji kadrowej, zdecydowanie zaś wzrasta rola i zakres działania podmiotów typu: ośrodki doskonalenia i firmy konsultingowe. Oferta ich usług jest dość bogata, z czym nie zawsze w parze idzie jednak jakość świadczonych usług.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.