Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Odwoływanie się do konsultantów zewnętrznych i podwykonawców

W pewnych sytuacjach kierownictwo ds. zasobów ludzkich odwołuje się do do osób z zewnątrz w celu uzyskania wsparcia lub pomocy. Ten rodzaj partnerstwa jest pożyteczny przynajmniej z trzech powodów:

Niektóre rodzaje działalności podejmowane są w przedsiębiorstwie zbyt rzadko, aby uzasadniały tworzenia oddzielnych stanowisk pracy. W takim przypadku trzeba je zlecić podwykonawcom. Dotyczy to wielu działań z zakresu kształcenia, doboru kadr lub analiz prawnych.

Inne rodzaje działalności wymagają połączenia specjalnej wiedzy i umiejętności, dokładności i bezstronności. Można ich wymagać od konsultantów zewnętrznych, którzy zachowują dystans wobec problemów przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne przy badaniu atmosfery pracy, dokonywaniu diagnozy kontaktów między partnerami procesu kierowania i innych rodzajów audytu społecznego.

Pewne zadania o charakterze administracyjnym można zlecić na zewnątrz, aby móc się zająć ważniejszymi we własnym zakresie. Niektóre prace konsultantów zewnętrznych są subwencjonowane przez państwo lub samorządy (wspólnoty) lokalne bądź regionalne (regionalne fundusze pomocy w zakresie doradztwa, fundusze poprawy warunków pracy, pomoc doradcza w zakresie kształcenia, linie budżetowe wspierania innowacji w kierowaniu zatrudnieniem itp.).

Kierownictwa przedsiębiorstw ds. zasobów ludzkich powinny ograniczyć krótkookresowe działania administracyjne. Rozszerzając odpowiedzialność kadr kierowniczych za cele społeczne decentralizuje się politykę wobec personelu, a jednocześnie rozszerza metody diagonozowania i działania długookresowe w trzech następujących płaszczyznach:

– prognozowania struktury zatrudnienia i funkcjonowania zespołowego {architektura społeczna)’,

– kierowania kompetencjami ludzi, ich zmianami indywidualnymi i wynagrodzeniami za pracę {proces kierowania)’,

– dynamizowania działalności zespołowej, regulowania jej rytmu i prowadzenia negocjacji w sprawie jej zakłóceń {system wzajemnego komunikowania się, negocjowania i wzajemnego wspierania się).

Aby sprostać tym wyzwaniom, funkcje kierowania zasobami ludzkimi powinny mieć wysoką rangę w przedsiębiorstwie, a ludzie odpowiedzialni za ich realizację powinni być obdarzeni zaufaniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.