Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Określenie celu i rodzaju projektu badania marketingowego

Po zdefiniowaniu marketingowego problemu badawczego, określeniu zakresu poszukiwanych informacji i problematyki badania oraz sformułowaniu hipotez badawczych można przejść do projektowania sposobu przeprowadzania badania. Ta faza wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy metodologicznej z dziedziny stosowanych metod i technik projektowania badania, doboru próby, budowy narzędzi, zbierania danych oraz metod analizy i prezentacji danych. Badania marketingowe mogą mieć charakter poznawczy (inaczej eksploracyjny) lub objaśniający (inaczej eksplanacyjny). Szczegółowy podział rodzajów projektu badawczego ilustruje rys. 22.

Badania poznawcze, czyli eksploracyjne są wykorzystywane do wstępnej identyfikacji badanego problemu/zjawiska i uzyskania je- go całościowego obrazu. Ten rodzaj badań stosuje się w celu dokładniejszego sprecyzowania analizowanej problematyki, formułowania hipotez badawczych i relacji między analizowanymi zmiennymi czy też opracowania kierunku dalszych badań. Podstawową funkcją takiego badania jest wstępne określenie istoty badanej sytuacji problemowej oraz zidentyfikowanie zakresu poszukiwanych informacji. Przykładem badań eksploracyjnych są wspomniane już badania dotyczące przyczyn spadku sprzedaży. Techniki, które są najczęściej wykorzystywane w tego rodzaju badaniach to np. analiza treści, wywiad zogniskowany, analiza przypadków.

Badania objaśniające, czyli eksplanacyjne mają na celu wyjaśnienie przyczyn badanych zjawisk lub przewidzenie ich przebiegu. Zazwyczaj w tego rodzaju badaniach zakres poszukiwanych informacji jest już dokładnie sprecyzowany, a samo badanie ma jedynie dostarczyć danych do oceny i zdecydować o wyborze najlepszego kierunku działania w danej sytuacji badawczej. Badania te są szczególnie użyteczne wtedy, gdy nie ma alternatywnych rozwiązań marketingowego problemu badawczego, dlatego też mają zwykle dużo bardziej sformalizowany charakter aniżeli badania eksploracyjne. Przykładem tego rodzaju badań są badania nad wyborem jednego z kilku projektowanych modeli nadwozia samochodu. W ramach grupy badań eksploracyjnych można wyróżnić dwa typy badań – opisowe i eksperymentalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.