Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Określenie zakresu poszukiwanych informacji

Inną cechą charakteryzującą badanie marketingowe jest dokładnie określony zakres wniosków formułowanych na jego podstawie. Oznacza to, że wyniki badania będą miały bądź zakres jednostkowy – odnoszący się jedynie do badanego zjawiska, badanej zbiorowości – bądź też będą mogły być ekstrapolowane na znacznie szerszy zespół obiektów, większą zbiorowość.

Ostatnią cechą charakteryzującą badanie marketingowe jest jego kumulatywność, polegająca na konieczności oparcia badania na wynikach wcześniejszych, teoretycznych i empirycznych prac dotyczących analizowanego zjawiska, aby uzyskać potwierdzenie dotychczasowych rezultatów, zweryfikować je lub dostarczyć zupełnie nowych danych, często całkiem odmiennych.

W przeciwieństwie do badania, studium marketingowe rzadko ma powtarzalny charakter, zazwyczaj również nie ma w ogóle lub ma niedokładnie określony zakres uogólnienia wniosków odnoszących się do analizowanego zjawiska. Również jego kumulatywność jest bardzo ogólnikowa i pobieżna, ogranicza się jedynie do opisu źródeł danych wtórnych i zastosowanych metod badawczych. Często studium marketingowe utożsamiane bywa z badaniem opartym na wykorzystaniu wtórnych źródeł danych.

W świetle dokonanej klasyfikacji różnica między badaniem marketingowym i studium jest wyraźna – badanie marketingowe jest wieloetapowym procesem badawczym określonego rynku, podczas gdy studium marketingowe odnosi się głównie do fazy analizy danych o rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.