Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Od opracowania strategii do programu działań reklamowych

Żyjąc przez wiele lat w tzw. gospodarce „planowej”, skutecznie oduczyliśmy się, niestety, planowania jakichkolwiek działań. Jest to swoisty paradoks, gdyż zamiast do pragmatyzmu zostaliśmy raczej przygotowani do działań o charakterze akcyjnym oraz do improwizacji.

Opracowanie działań reklamowych, zwłaszcza jeśli ich suma ma składać się na pewną kampanię, musi być precyzyjnie podporządkowane regułom, inne formy reklamy muszą układać się w pewną spójną sekwencję. Nigdy bowiem nie jest obojętny moment, kiedy ukaże się ogłoszenie reklamowe lub reklama telewizyjna. Działania reklamowe muszą być ponadto ściśle zgrane z innymi akcjami marketingowymi, a zwłaszcza procesem produkcji, dystrybucji czy zmianami praktyki cenowej. Przykładem planowania działań komunikacyjnych może być proces opracowywania kampanii reklamowej przygotowanej przez jedną z francuskich agencji marketingowych. Ilustrację tych działań stanowi załączony terminarz (s. 314-315).

Ustalenie ogólnych założeń kampanii reklamowej i rodzajów wykorzystywanych nośników reklamy, opracowanie programu promocji i badań marketingowych (prace studialne).

Opracowanie założeń kampanii (założenia twórcze), ustalenie planu wykorzystania nośników reklamy, opracowania programu promocji i badań marketingowych (prace studialne).

Spotkanie wszystkich zespołów studialnych agencji. Opracowanie ostatecznego planu działania. Zaprezentowanie klientowi programu działań reklamowych, planu nośników reklamy, działań promocyjnych, działań public relations, wyników badań marketingowych. Ustalenie budżetu kampanii. moment startu fazy II

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.