Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Ryzyko związane z ogniskowaniem

- Proces ogniskowania nie jest wolny od zagrożeń różnego typu:Zwiększanie różnicy między kosztami ponoszonymi przez producenta szerokiej gamy towarów i przedsiębiorstwo, które ześrodkowuje swe wysiłki, może spowodować, że przedsiębiorstwo to utraci przewagę w sferze kosztów uzyskaną dzięki obsługiwaniu wąskiej grupy nabywców. Wzrost ten może mieć większy wpływ aniżeli różnicowanie osiągnięte w wyniku procesu ogniskowania.

Opracowanie koncepcji działań komunikacyjnych

Zdefiniowanie roli komunikacji marketingowej w globalnej komunikacji przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu audytu komunikacyjnego, kolejnym etapem jest zestawienie jego wyników z celami, jakie firma stawia sobie w ramach sformułowanej strategii marketingowej oraz przełożenie ich na cele w ramach strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytania, jaka była pozycja przedsiębiorstwa w przeszłości, jaka jest jego obecna pozycja na rynku, jakie cele stawia sobie na przyszłość oraz jak je…

MODELE I NARZĘDZIA KIEROWANIA

Ażeby zastosować odpowiednie metody i narzędzia kierowania trzeba przede wszystkim dostatecznie poznać przedsiębiorstwo, zarówno jego historię, jak i aspekty ekonomiczne, społeczne i techniczne. Należy wyznaczać prawidłowe cele i dbać o ich realizację, troszczyć się o środki produkcji, stosowane technologie, formalne i nieformalne struktury, normy i wartości. Trzeba także starać się zrozumieć istniejące zależności w funkcjonowaniu wszystkich części organizacji i oceniać atmosferę społeczną (wzajemne więzi między częściami,…

RÓŻNORODNOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO CZ. II

Obecnie podejście zakładające różnicowanie działalności gospodarczej odżywa, ale nie z tych samych powodów. Coraz większa część tej kadry kierowniczej, która jest bardziej ukierunkowana na działalność gospodarczą, posiada umiejętności i odwagę, aby podjąć działania różnicujące działalność gospodarczą. Ponadto istnieją przedsiębiorstwa z silnym, dodatnim przepływem pieniądza szukające możliwości rozłożenia ryzyka i dokonania rentownych inwestycji. Jeżeli uświadomimy sobie, że warunkiem sukcesu w działalności gospodarczej…

Stosowanie różnych technik projekcyjnych cz. II

Tego typu testy skojarzeń wykorzystywane są często w badaniach nad strategią kreatywną przekazu reklamowego, w szczególności w tzw. copy testach służących poznaniu odczuć badanych klientów w stosunku do próbnej wersji reklamy TV albo plakatu, lub tzw. testach koncepcji mających na celu zapoznanie się z opinią potencjalnych widzów i słuchaczy na temat samego pomysłu prowadzenia strategii reklamowej. Ponadto stosuje się również tę technikę do testowania nazw marek oraz postaw wobec poszczególnych produktów.

Stosowanie technik O.D

Problematyka doskonalenia kadr oraz kształtowania zespołów (więzi) i organizacji występuje jeszcze wyraziściej i bardziej kompleksowo w mocniej rozbudowanych technikach O.D., zwanych zintegrowanymi (systemowymi). Jedną z nich jest tzw. siatka kierownicza (managerial grid) , stanowiąca połączenie technik rozwoju kierowniczego i rozwoju organizacyjnego. Procedura oddziaływania obejmuje wiele faz, których realizacja trwa 3-5 lat. Pierwsze fazy, dotyczące rozwoju kierowniczego, mają doprowadzić do zrozumienia własnego stylu…

Kanały informacji z personelem

Zarówno dla kierownictwa naczelnego przedsiębiorstwa, jak i służb do spraw zasobów ludzkich przydatne jest aktywne utrzymywanie trzech komplementarnych sieci komunikowania się:

WYKRES RENTOWNOŚCI OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ MYSIGMA

Szwedzka firma o nazwie Mysigma - trudniąca się doradztwem - specjalizuje się w usprawnianiu wykorzystania kapitału, to znaczy zajmuje się sposobami i środkami prowadzącymi do zminimalizowania kapitału unieruchomionego w zapasach. Mysigma wymyśliła wykres, który służy temu celowi.

Aktywność szkoleniowa wewnątrz firm

Funkcjonujące szkoły charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem reprezentowanego poziomu: od renomowanych ośrodków (np. w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu) do takich, które szkołami są tylko z nazwy. Dość typowym ograniczeniem jest słabe wyposażenie tych ośrodków w sprzęt i materiały dydaktyczne . Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: czy popyt na rynku i dość liberalny stosunek władz do tworzenia i funkcjonowania ośrodków doskonalenia wystarczą, by zapewnić pożądane kierunki i sposoby doskonalenia kadry? Wydaje…