Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Strategia działalności gospodarczej

Celem strategii jest osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, która zapewni uzyskanie dobrej rentowności. Strategia zawiera zintegrowany wzorzec działań, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów, polegających na koordynacji oraz odpowiednim ukierunkowaniu zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Termin doskonalenie strategii dotyczy całego procesu opracowywania strategii, który składa się z następujących elementów:

Zaangażowanie jako satysfakcja z pracy

W badaniach psychologicznych, poświęconych problematyce zaangażowania człowieka w pracę, zwraca się uwagę na powiązania, jakie zachodzą między zaangażowaniem a satysfakcją z pracy. Te dwa procesy pozostają w ścisłym związku z szerszą perspektywą - budowaniem procesu zaangażowania pracownika i efektem psychologicznym o charakterze nagrody - odczuwaną przez pracownika satysfakcją z pracy (oraz zadowoleniem, jakie odczuwa zarząd organizacji ze współpracy z danym pracownikiem).

Analiza kontekstu powstawania problemu cz. II

Analiza niektórych źródeł danych powinna być przeprowadzana pod kątem oceny:- 1) wcześniejszych informacji i prognoz odnoszących się do analizowanego projektu - celem tego rodzaju analizy jest odkrycie sposobów oddziaływania na rynek w zakresie np. wielkości sprzedaży, udziałów w rynku, analizy sektora, w jakim funkcjonuje firma i jej konkurenci,

Zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa

W przypadku połączenia (fuzji) lub zakupu (nabycia, kupna, przejęcia) przedsiębiorstwa bądź jego części, diagnoza stanu zasobów ludzkich powinna możliwie najpełniejsza i dogłębna. Wymaga ona analizy podziału zadań, kompetencji pracowników, klimatu społecznego, więzi zawodowych, cech kultury i praktyki kierowania (wynagradzanie, rekrutacja, mobilność zewnętrzna i stosunek do kształcenia).

SPOSOBY POSTRZEGANIA WYNAGRODZENIA CZ. II

Zjawisko kołatania. Płaca jest zwykle postrzegana jako zbyt niska. Z psychologicznego punktu widzenia pracownicy zawsze interesują się „płacą pożądaną”, która jest o ok. 30% wyższa od „płacy otrzymywanej”. Aż do początku lat osiemdziesiątych nikt nie brał pod uwagę tego, że wynagrodzenie może ulec obniżeniu, z wyjątkiem poważnych powikłań w karierze zawodowej. Od tego czasu jest to możliwe, ale oddziaływanie stażu pracy lub nabytych umiejętności sprawia, że należy to do rzadkości chyba, że jest konsekwencją zmiany miejsca…