Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI

Koncepcja systemu zarządzania usługami powstawała stopniowo w czasie prac prowadzonych przez Richarda Normanna nad organizacjami usługowymi. Według niego opracowywane podstawy teoretyczne powinny umożliwić realizację dwu zadań. Pierwsze z nich polega na połączeniu w jedną całość, z równoczesnym rozszerzeniem, modelu lub formuły magicznej systemu usług w postaci opracowanej przez Eigliera i Langearda. Drugie - sprowadza się do uwzględnienia misji zbiorowej, jak wyjaśnił to Normann w swej książce Twórcze zarządzanie.

ROLA KSZTAŁCENIA

Kształcenie kadr jest kolejnym składnikiem imperatywnej strategii i powinno zostać uwzględnione w każdym projekcie, jest ono bowiem najmniej kosztownym sposobem zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększenia wydajności i polepszenia jakości produkowanych towarów. Obecnie wszystkie większe przedsiębiorstwa inwestują w kształcenie poważne środki, sięgające często 3% zysku. Takie firmy jak BAYER, IBM, ALCATEL CIT, MC DONNEL DOUGLAS od dawna zrozumiały, że podniesienie kwalifikacji nie przynosi korzyści jedynie pracownikowi,…

Różnicowanie cen w układzie przestrzennym

Problem jednolitości cen lub ich zróżnicowanie na pewnych rynkach, zwłaszcza tych najbardziej odległych od firmy producenta, jest sprawą o znaczeniu strategicznym. Należy bowiem każdorazowo rozstrzygnąć, czy lepiej jest stosować bardziej przejrzysty, jednolity system cen, czy też wiązać jego zróżnicowanie z odmiennym poziomem kosztów obsługi poszczególnych rynków i grup klientów.

Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań

Gwałtowne zmiany zachodzące na rynku, proces globalizacji, indywidualizacja klienta, nasycenie rynków oraz bardzo silna konkurencja sprawiają, że o sukcesie organizacji, czyli uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej decyduje człowiek i kompetencje, które on posiada. To właśnie od zaangażowania pracowników uzależnione jest zidentyfikowanie, a następnie wykorzystanie szans płynących z otoczenia. Wszelkie zaniedbania w tym obszarze skutkują podejmowaniem błędnych decyzji, a zatem niepowodzeniami organizacji. Badania…

WZGLĘDNY POZIOM KOSZTÓW

Nazwę tę często zapisuje się w postaci skrótowej WPK. Termin ten określa wielkość kosztów jednostki organizacyjnej lub kosztów związanych ze spełnianiem określonej funkcji odniesionych do kosztów konkurentów. WPK przedstawia się zazwyczaj w postaci wskaźnika uzyskanego w wyniku podzielenia kosztów danej jednostki organizacyjnej przez koszt średni wyznaczony z uwzględnieniem wszystkich konkurentów tej jednostki. Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość równą jedności, to koszty rozpatrywanej jednostki odpowiadają dokładnie kosztom…

Wpływ czynników strukturalnych

Zgodnie z teorią wymiany społecznej, chcąc wykreować odpowiedni poziom zaangażowania u pracowników, osoby zarządzające organizacjami powinny zadbać o dostarczenie pracownikom odpowiednich środków. Mogą one przybierać rozmaite formy: od niewymiernych, takich jak np. zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa czy też wykreowania kultury organizacyjnej, w której osoby zatrudnione będą się dobrze czuły, po czynniki strukturalne, związane z organizacją pracy. Ogólnie źródła czynników wpływających na poziom zaangażowania…

Najbardziej skuteczna windykacja ma swoich przedstawicieli w Tarnowskicj Górach

Chciałbym się przyznać do jednej rzeczy, z której nie jestem dumny, pewnie więcej takich by się uzbierało, lecz dzisiaj chcę skupić się na tym jak dosięgneła mnie windykacja tarnowskie góry to okolice, w których przez długi okres mieszkałem gdy chodziłem na studia i to własnie tam zadłużyłem się na duże pieniądze korzystając z tak zwanych chwilówek i przez trzy lata byłem ściagany przez windykatorów, którzy nie dawali mi spokoju. Błąd popełniłem gdy zamiast stawić całej sprawie czoła jak prawdziwy mężczyzna to ukrywałem się…

Godne polecenia biuro księgowe, które mało bierze za swe usługi

W prowadzeniu własnej działalności niezwykle istotne jest to by mieć do pomocy zaufane biuro księgowe, które będzie mogło zająć się twoimi finansami. Sam nie mam głowy do matematyki dlatego tego rodzaju wyliczenia muszę zlecać komuś zewnątrz firmy. Nie boję się o poufność przekazywanych danych ponieważ wcześniej podpisałem z księgowym stosowną umowę, która jasno mu zabrania rozpowszechniania informacji dotyczących mojego przedsiębiorstwa osobom postronnym. Gdyby złamał przepisy w podpisanej przez nas obydwu umowie miałby…

Jakość obsługi klienta na przestrzeni lat

W naszym kraju jeżeli chodzi o sektor usług bywało różnie na przestrzeni wielu lat rozwoju gospodarki. W szczególności kiepsko u nas było jeżeli chodzi o jakość obługi klienta. Ta kwestia wśród naszych rodaków całkiem mocno kulała gdy przedsiębiorczość w nadwiślanym kraju dopiero stawiała swoje pierwsze kroki a kapitalizm dopiero nieśmiale wkraczał za nasze biało-czerwone granice. Nie ma co się dziwić i obwiniać samych ludzi o taki stan rzeczy bowiem na polskich terenach panował komunizm, który skutecznie podcinał wszystkim…