Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Plan marketingowy

Plan marketingu jest programem określającym cele, jakie firma zamierza osiągnąć oraz środki, które są niezbędne do realizacji tych celów. W krótkim okresie sukces firmy zależy głównie od równowagi finansowej istniejącej pomiędzy różnymi formami działalności przedsiębiorstwa. W długim natomiast okresie przetrwanie oraz rozwój firmy zależą głównie od umiejętności przewidywania w odpowiednim momencie kierunków przyszłych zmian na rynku, a tym samym dokonywania koniecznych zmian w strukturze firmy oraz w przedmiocie jej działalności. Strategiczny plan marketingu ma za zadanie określenie podstawowych kierunków rozwoju firmy w średnim i w długim okresie. Te kierunki rozwoju powinny zostać następnie przełożone na bardzo konkretne decyzje oraz programy działania. Konstrukcja strategicznego planu marketingowego musi uwzględniać podstawowe rozstrzygnięcia.

– 1) Na jakim rynku przedsiębiorstwo zamierza działać w przyszłości i jakiego rodzaju misję strategiczną chce na nim realizować?

– 2) Jak duże zróżnicowanie par produkt-rynek występuje w firmie oraz jaką pozycję na tych rynkach produkty te mogą zajmować w przyszłości?

– 3) Na czym polega atrakcyjność poszczególnych par produkt-rynek oraz jakie są możliwości i zagrożenia stwarzane dla tych produktów przez rynek?

– 4) Jakie są atuty i słabości przedsiębiorstwa oraz rodzaj wykorzystywanej przewagi konkurencyjnej?

– 5) Jakiego rodzaju strategię rozwoju należy przyjąć dla poszczególnych par produkt-rynek, stanowiących przedmiot działalności firmy?

– 6) W jaki sposób przełożyć ustalone dla firmy cele strategiczne na zastosowanie określonych środków marketingu operacyjnego, czyli na decyzje dotyczące produktu, dystrybucji, cen oraz promocji.

Znalezienie odpowiedzi na te pytania możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu diagnozy marketingowej firmy. Strategiczny plan marketingowy jest więc w istocie planem finansowym dla średniego lub długiego okresu, wzbogaconym o informacje na temat źródeł pochodzenia oraz kierunków przeznaczenia różnych zasobów finansowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.