Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

PODSTAWOWE ZASADY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZ. II

Kształcenie nie powinno być odizolowane od innych decyzji personalnych. Trzeba je konfrontować z systemami ocen pracowników (pełnionymi funkcjami, realizowanymi zadaniami, wymaganymi kompetencjami i ich zmianami). Należy też ocenić, do jakiego stopnia łączyć je z decyzjami dotyczącymi wynagradzania, zmian statusu i struktury zatrudnienia.

Projekt kształcenia powinien być zrównoważony z punktu widzenia organizacji i liczby zatrudnionych. Powinien on stwarzać możliwości wszystkim grupom pracowników. Jednocześnie trzeba dbać o to, aby oferowane programy były zgodne z:

– wymaganiami ekonomicznymi i organizacyjnymi:

– cechami pracowników i siecią powiązań organizacyjnych:

– ograniczeniami czasowymi.

Nie można kształcić wszystkich jednocześnie. Trzeba więc rozważyć stopień udziału pracowników poszczególnych części przedsiębiorstwa w procesie kształcenia, czas jego trwania w ciągu roku i liczbę osób nieobecnych na stanowiskach pracy w tym samym okresie. Niektóre długie przedsięwzięcia szkoleniowe powinny zostać podzielone na porównywalne części, czasem rozłożone na wiele lat, z wydzielonymi etapami, po których ocenia się postępy.

Wszyscy pracownicy powinni być objęci kształceniem, pod warunkiem, że wie się, co ich interesuje. Trzeba więc zbadać, jak postrzegają oni problemy kształcenia i czego dokładnie oczekują. Każdy pracownik powinien uświadomić sobie kształcenie jako wzbogacenie osobiste, otwarcie na więzi z innymi pracownikami oraz doskonalenie swoich kompetencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.