Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

Pogłębiony wywiad w trakcie rekrutacji kadr

W niektórych większych i bardziej zasobnych organizacjach przy selekcji na stanowiska kierownicze stosuje się badania psychologiczne, zwłaszcza testy psychologiczne (por. [23: 55]). Stanowią one ważny element procesu doboru, dotyczący głównie sprawności intelektualnej i osobowości kandydata. Niemniej wydaje się, iż istnieje, szczególnie w naszym kraju, skłonność do przeceniania, a nawet fetyszyzacji tego narzędzia i samego udziału psychologów. Elementy oceny psychologicznej mogą być również dostrzegane i analizowane przez innych specjlistów, mających doświadczenie zawodowe. Dzieje się tak nawet w renomowanych ośrodkach oceny kadr, gdzie nie zawsze zatrudnia się psychologów, aczkolwiek osoby dokonujące oceny psychologicznej są odpowiednio przeszkolone.

Dużą wagę należy, jak sądzę, przywiązywać do kolejnej techniki, jaką jest pogłębiony wywiad. W przedstawionej procedurze wywiad kończy łańcuch działań selekcyjnych, bezpośrednio poprzedzając podjęcie decyzji o zatrudnieniu. Takie usytuowanie wywiadu jest uzasadnione potrzebą dysponowania zbiorem w miarę pełnych (niezbędnych) informacji o kandydacie i możliwością ich uzupełnienia, zweryfikowania czy przedyskutowania. Jest to technika uznawana za podstawową w wielu firmach zachodnich, przy czym są pomijane wtedy niejednokrotnie badania ściśle psychologiczne (testowe). W takiej sytuacji w celu zobiektywizowania decyzji przeprowadza się kilka wywiadów (3 – 4), z tym że każdy z nich może trwać nawet do dwu godzin. O ile wywiad wstępny prowadzi zazwyczaj pracownik służby personalnej, o tyle wywiady pogłębione z kandydatem przeprowadzają osoby, które w przypadku przyjęcia go do pracy będą z nim współpracować, tj.: bezpośredni przełożony, kierownik wyższego szczebla, przedstawiciel komórki kooperującej. Osoby te są odpowiednio przeszkolone, bowiem wbrew pozorom, nie jest to technika łatwa (por. załącznik 7).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.