Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

POJĘCIE, MIEJSCE I PODZIAŁ KADRY MENEDŻERSKIEJ CZ. II

Do niedawna powszechnie tłumaczono angielski termin „manager” jako kierownik. W okresie otwarcia się na gospodarkę rynkową oraz żywszych więzi polskiej gospodarki i nauki z krajami zachodnimi coraz częściej jest używany termin menedżer zamiast kierownik. Można więc przypuszczać, że ma to również związek z upowszechnieniem się j. angielskiego jako języka biznesu, a także z przypisywaniem terminowi menedżer nieco większego, „pełnokrwis- tego” znaczenia . W Polsce kierownik kojarzył się niejednokrotnie z osobą o małej inicjatywie, mającą w gruncie rzeczy dość ograniczone w porównaniu z menedżerami w krajach zachodnich uprawnienie do działania. W niniejszej pracy pojęcia te traktujemy zasadniczo zamiennie, podobnie jak terminy „kadra kierownicza” czy „kadra menedżerska”, oznaczające populację kierowników. Z uwagi jednak na wspomniane przesłanki oraz chęć kształtowania kierowników nowego typu, bo o szerokich kompetencjach, trzeba sobie zdawać sprawę z upowszechnienia terminu menedżer, zwłaszcza na określenie osób na wyższych szczeblach zarządzania.

Odmienny zakres znaczeniowy ma natomiast termin „biznesmen” (businessman), którego odpowiednikiem w j. polskim jest przedsiębiorca, tj. człowiek dysponujący kapitałem i lokujący go w działalności gospodarczej w celu pomnożenia. W skrócie można powiedzieć, że zasadniczą funkcją i umiejętnością biznesmena jest wybór kierunku inwestowania, lokowania dysponowanych środków, podczas gdy menedżera – umiejętności zarządcze, sposób wykorzystania zasobów, prowadzący do osiągnięcia celu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia raczej z decyzjami strategicznymi, podczas gdy w drugim – nie uwzględniając kierownictwa naczelnego (top management) – z decyzjami o charakterze taktycznym i operacyjnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.