Blog biznesowy: gotowe spółki zoo w Warszawie, które są na sprzedaż, do rejestracji lub do zakładania spółek!

POŁĄCZENIE ANALIZY I OCENY DZIAŁALNOŚCI

Na podstawie przedstawionych poprzednio informacji można przystąpić do analiz ukierunkowanych na kontrolę lub przygotowanie działań. W zależności od potrzeb niezbędne może się okazać przegrupowanie lub nowa interpretacja części danych, opracowanie nowych, związanych z bieżącą działalnością, uzupełnienie informacji początkowych. Analizy te mają różny zasięg i znaczenie. Mogą one służyć:

Kierowaniu operacyjnemu. Na przykład oblicza się średni wskaźnik (poziom) absencji pracowników w określonym dziale przedsiębiorstwa, porównuje go z normami przeciętnymi oraz podejmuje właściwe działania.

Kierowaniu realizacją budżetu. Wskaźniki charakteryzujące równowagę budżetową organizacji rozpatrywane łącznie stanowią podstawę sprecyzowania pewnych wariantów wyboru. Na przykład wskaźnik absencji może posłużyć do obliczenia kosztów, jakie powoduje absencja w badanym dziale: czy należy zmniejszyć aktualny poziom absencji, a jeśli tak, to za pomocą jakich środków, indywidualnych czy zespołowych? czy należy zastąpić opuszczających pracę, a jeśli tak, to czy poprzez nowe zatrudnienia w oparciu o czasowe umowy o pracę, czy też godziny nadliczbowe? a może trzeba poprawić organizację pracy?

Ocenie działalności strategicznej przedsiębiorstwa. Poziom absencji należy porównać z planem działalności przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby przeprowadzić badania wyjaśniające.

Najskuteczniejsze i najwartościowsze są takie podejścia, które polegają na wielokrotnym przechodzeniu „tam i z powrotem’’ między problemami, informacjami, metodami oceny i podejmowanymi działaniami. Postępowanie takie prowadzi do zbudowania reprezentatywnych wskaźników, norm odniesienia czy też źródeł informacji. Stanowią one część języka księgowego i finansowego.

Rozpatrzymy teraz cztery, wzajemnie się uzupełniające, techniki ocen: wskaźniki społeczne, syntetyczne tabele wskaźników kierowania, badania atmosfery pracy i raporty dotyczące problemów szczególnych (specjalnych).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.